Ledare

En realistisk väg mot kortare arbetstid

Gustav Fridolin. Fredrik Sandberg/TT

Det var längesedan sist, men till slut kom det; ett bra förslag från Miljöpartiet.

Ledare

Miljöpartiet, som just nu befinner sig i en tynande tillvaro bredvid regeringspartnern Socialdemokraterna, har det tufft i opinionen där de står och hänger på fyraprocentsspärren. Men i helgen kom ett genomförbart förslag riktat mot arbetarklassens arbetsvillkor – och eftersom partiet är relativt ointressanta i debatten så har nästan ingen noterat det.

Förslaget går ut på att ge möjlighet för välfärdsarbetare över 55 att gå ner i tid med bibehållen lön. Miljöpartiets Gustav Fridolin förklarar vad man vill med den här reformen i Aftonbladet (21/4, 2018): ”Vi vill komma till rätta med att så många slits ut före pensionen, att de har möjlighet att jobba hela vägen fram, så länge som man vill.”

Fridolin gör dessutom en feministisk poäng som sällan kommer fram i diskussionen om arbetsvillkoren. I många manligt dominerade branscher så har man kommit längre avtalsvägen än i de kvinnligt dominerade branscherna, med frågor som rör arbetsmiljö och pensioner.

 I många manligt dominerade branscher så har man kommit längre avtalsvägen än i de kvinnligt dominerade branscherna, med frågor som rör arbetsmiljö och pensioner.

Förslaget är också rätt i förhållande till vad väljarna vill ha. I veckan gick SOM-institutets årliga seminarium av stapeln. Där presenterades den nationella SOM-mätningen för 2017. Bland många andra frågor så har institutet frågat 20 000 svenskar om vad de tycker om 6 timmars arbetsdag. Bland kvinnorna så är det 61 procent som tycker att kortare arbetstid är ett mycket bra eller ganska bra förslag. Bland männen är det 41 procent som tycker detsamma.

Miljöpartiets krav är inte särskilt konkret, men Fridolin uppger själv att det rör sig om ungefär 400 000 personer som skulle kunna få möjligheten att gå ner till 80-90 procent av arbetstiden och behålla heltidslönen. Det skulle vara en investering som skulle kosta några miljarder. Förslaget innebär inte att vi sänker normalarbetstiden till en vettig nivå, men det är en bit på väg mot en lösning på ett ohållbart arbetsliv.

  • arbetslivet
  • arbetstidsförkortning
  • Miljöpartiet

Ledare