Utrikes

”Enighet är makt”

Längst fram i bild står Luna Saif (PPP) följd av Hiba Mousa (FIDA) och Wala Zhran (DFLP).

För att stärka vänsterns, kvinnornas och ungdomarnas makt i Palestina har tre vänsterpartier gått samman och bildat ett politiskt samarbetsprojekt. ”En stark vänster är bra för Palestina”, säger Wala Zhran.

Utrikes

– Vi hoppas att detta samarbetsprojekt kommer att stärka vänsterrörelsen i hela Palestina och att det kommer att skapa en verklig förändring för oss palestinier.
Det säger 19-åriga Luna Saif från det palestinska vänsterpartiet Palestinian People’s Party (PPP). Tidigare i veckan var hon på besök i Sverige – tillsammans med fem andra vänsterpolitiker – för att utbyta erfarenheter med den nordiska vänstern.
Sedan två år tillbaka har nämligen PPP, Palestinian Democratic Union (FIDA) och Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) ett samarbetsprojekt med Vänsterns internationella forum och det danska vänsterpartiet Enhedslisten. Syftet med projektet är både att öka samarbetet mellan de palestinska vänsterpartierna och att öka makten för Palestinas kvinnor och ungdomar.
– Genom att skapa en gemensam plattform för vänsterrörelsens ungdomar visar vi att våra partier står enade och förhoppningsvis kan det få människor att börja tro på vänstern i Palestina igen, säger Luna Saif.
23-åriga Wala Zhran från DFLP inflikar att tiden är mogen för ett samarbetsprojekt som detta – inte minst med tanke på att allt fler börjar tappa förtroendet för de två dominerande partierna Hamas och Fatah.
– Än så länge är det få som röstar på våra partier, men jag hoppas att fler kommer att inse att en stark vänster är bra för Palestina. Förhoppningsvis kan det här projektet ge människor hopp – för sammanhållning är bra, säger Wala Zhran.
– Och enighet är makt, fortsätter 21-åriga Hiba Mousa från FIDA.

Öka ungdomars inflytande

Sedan projektet startade år 2013 har det bland annat hållits utbildningar och anordnats läger för – och av – unga kvinnor från de tre palestinska partierna. Fokus ligger på att diskutera frågor som rör sekularisering, socialism, kvinnors rättigheter och ungdomars roll i politiken.
– Palestinska kvinnor förtrycks från flera olika håll och många vet inte ens om sina rättigheter. Därför försöker vi bland annat förändra utbildningssystemet. Våra läroböcker, framför allt i lågstadiet, lär oss att kvinnornas enda plats är i köket. Att vi inte har någon makt att fatta beslut, säger Hiba Mousa.
Projektet ska även verka för att öka kvinnors och ungdomars inflytande och delaktighet i det politiska livet. Luna Saif berättar att palestinska ungdomar inte värdesätts på samma sätt som vuxna och att det är svårt för dem att göra sin politiska röst hörd.
– Även inom vänsterpartierna kan man se att det är de äldre som sitter på ledarpositionerna och fattar besluten. Vårt arbete värdesätts inte lika mycket, säger hon.
Om några veckor tas det första steget mot en officiell organisation. Då ska partierna hålla en konferens om samarbetsprojektet och komma överens om plattformens namn, politiska program och gemensamma mål.
Avslutningsvis: Vad tänkte ni när Sveriges regering erkände staten Palestina?
– Det ger oss energi att fortsätta kämpa, säger Wala Zhran.
– Ja, vi vill inte att folk ska gråta för vår skull. Vi har fått nog av sorgen. Vi vill att fler ska stå upp tillsammans med oss och kämpa för en förändring i Palestina, säger Luna Saif.

    Utrikes