Inrikes

Enkät: Vad tycker du om Vänsterpartiets agerande?

Flamman har pratat med åtta lokala företrädare för V och S om Nooshis Dadgostars tillbakadragna förtroende för Löfven. Medsols från övre vänsterhörnet: Emma-Lina Johansson, Linn Svansbo, Anders Byqvist och Bettan Andersson. Foto: Anders Wiklund/TT/privat/press.

Runtom i landet har lokala företrädare och medlemmar för Vänsterpartiet och Social­demokraterna reagerat på den senaste veckans händelser i riksdagen. Även hos social­demokrater är förståelsen för V:s agerande stor.

Inrikes

 

SOFIA FRITHIOFSSON, ordförande Vänsterpartiet Linköping:

– Jag tycker att det är bra det Vänster­partiet har gjort, för det går inte att gå med på den här utredningen över huvud taget. Det skulle vara att svika alla Vänster­partiets väljare. Så jag är inte förvånad över att detta händer. Men det är ju tråkigt så klart.

– Utredningen innebär att hyresgästerna inte får någon rättighet att organisera sig till­sammans. Det är bara att acceptera hyran eller flytta.


BETTAN ANDERSSON, ledamot för Vänster­partiet i Göteborgs kommun­fullmäktige:

– Jag tycker att det är ett helt rätt beslut. Jag beklagar att vi har tvingats ta det men utifrån läget som fanns var det omöjligt att göra något annat. Vi måste stå fast vid våra ideal, vi var tvungna att gå fram med detta. Vad är det som gör att S inte kan stryka en punkt av 73? Vi har gått med på 72. Det är vi som är konsekventa. De har vikt sig för Centern och Liberalerna. När makt går före innehåll tycker jag alltid att det är besvärande.


JENNY MÄKI, ordförande Vänsterpartiet Kiruna:

– Vi står på partiledningens sida i denna fråga. Vänster­partiet har hela tiden sagt att vi inte kommer acceptera marknads­hyror. Vi står på hyres­gästernas sida och har lovat våra väljare att inte vika ned oss och därför kan vi heller inte göra det.


EMMA-LINA JOHANSSON, kommunalråd Vänsterpartiet Malmö:

– Jag är stolt över att Vänsterpartiet står upp för 3 miljoner hyresgäster. Chockhöjda hyror är också en kris. Jag är glad att vi aldrig kommer att låta det ske med stöd av våra mandat, det är ju inte heller en nyhet, vi har varit tydliga med det från det att regeringen tillträdde för två och ett halvt år sedan. Det är regeringen som har skapat krisen för sig själva i det här läget.LINN SVANSBO, vice ordförande i S-föreningen Reformisterna:

– För det första är jag inte särskilt förvånad. Jag är för­vånad över att många är så för­vånade över att Vänster­partiet agerar så här – de har alltid sagt att de skulle göra så här. Allt ansvar vilar nu på Center­­partiet. De måste be­stämma om de tycker att det är så för­baskat viktigt med den här reformen som inte har stöd bland Sveriges väljare. Den borde inte ha sett dagens ljus från början.

Vad tycker Reformisterna?

– Reformisterna har en bostads­politik som inte bygger på marknads­hyror. Vi vill ha offensiva investeringar i bostadsbyggandet från statligt håll, men marknads­hyror är inte en del av lösningen. Det är ett problem om vi inte har en fungerande regering, men jag tycker att det framför allt är Centerpartiet som måste ta sig en funderare över sitt agerande.


GABRIELLA BAUER, styrelse­ledamot och medlemsansvarig i S-föreningen Reformisterna:

– Jag tycker att V gör rätt, det är inte alls konstigt. De är en del av regeringsunderlaget. De har varit tydliga med det. Det borde inte vara en överraskning för något av regerings­partierna. Jag kan tycka att det är dags. Den stora haken är Annie Lööf. Jag tycker att Nooshi Dadgostar håller en mycket schysstare ton än vad Annie Lööf gör, som menar att V är ett ytterkantsparti som SD. Det tycker jag inte är riktigt schysst. V bidrar med ett nästan lika stort regerings­underlag som C. Att de blir så pass nonchalerade är tråkigt. Personligen tycker jag att Social­demokraterna borde samarbeta mer med Vänsterpartiet som vi står närmare.


ANDERS BYQVIST, ordförande Härnösand arbetarekommun:

– Det är olyckligt utifrån den låsning som finns i januariavtalet. Jag tycker att det är ett dåligt förslag som lagts. Sedan tycker jag kanske att Vänster­partiet har haft lite för bråttom, de kunde ha väntat tills det fanns ett konkret förslag. Hanteringen är kanske inte den lyckligaste. Jag lutar åt att det blir extraval, men vill inte sätta ned foten. Det beslutet över­lämnar jag åt Stefan Löfven.


LAILA EDHOLM, ersättare för Social­demokraterna i socialnämnden i Falun:

– Det är sorgligt, för både V och S är emot marknadshyror. V sade från början att de skulle motsätta sig ett förslag, men de är populistiska på samma sätt som SD då de motsätter sig riksdagsordningen. Förslaget skulle gå på remiss först och där kunde det mycket väl ha ändrats. Remissinstanserna kunde ha sagt att det inte finns några förutsättningar för marknadshyra. Det V har gjort är att säga nej till en utredning och inte ett förslag. De tycks inte ha diskuterat detta eller funderat över processen.

– I den här förhandlingen mellan parterna som föreslogs av S skulle även Svensk allmännytta ta del, och de har redan sagt att det inte finns någon förutsättning för marknads­hyror. Jag förstår V:s agerande, men att dissa hela det parlamentariska systemet med remissinstanser förstår jag inte. V och Hyresgäst­föreningen tycks ha dålig själv­känsla, de tycks inte tro att de kan vinna en debatt mot Fastighets­ägarna, trots att Svensk allmännytta står på deras sida. Vi har haft samma debatt här i Falun och där blev det uppenbart att det inte finns några förut­sättningar för marknadshyror. Jag begriper inte hur marknadshyror ska kunna leda till fler bostäder. Jag tror inte på att utredningen kommer leda till fri hyressättning. Men det är ju för sent nu. Nu riskerar vi att få en borgerlig regering som är ännu mer för marknadshyror.

Hur ser du på möjligheterna till ett samarbete mellan S och V framöver?

– Om man är storebror måste man vara snäll. Det har funnits spänningar sedan splittringen 1917. Men vi vill båda få till ett styre som inte är höger. Problemet är att allt fler social­demokrater nu ifrågasätter V:s förtroende som samarbets­partner. Jag är livrädd för en högerregering. Nazisterna i Tyskland kom till makten för att kommunisterna och socialdemokraterna grälade. Vi har inte råd att gräla, vi måste stå på rätt sida om historien.

  • lokalpolitiker
  • marknadshyror
  • misstroendeförklaring
  • misstroendeomröstning
  • Regeringskris
  • regeringskrisen

Inrikes