Inrikes

Esbati varnar för islamofobin

Det behövs en stark arbetarrörelse för att mota rasismen. Ali Esbati, som själv deltog på sommarlägret på Utøya, önskar att tragedin ska fungera som en väckarklocka.

Inrikes

Flammans ledarskribent Ali Esbati befann sig på Utøya för att föreläsa på AUF:s sommarläger när masskjutningen inträffade och han fick som så många andra fly för gärningsmannen.
– Ingen hade nog någonsin kunnat föreställa sig ett våldsdåd av den här kalibern, säger han till Flamman.
Gärningsmannen har uttryckt att motivet till dådet var hans hat mot muslimer och ”kulturmarxister”. Ali Esbati säger att det finns islamofobiska stämningar i Norge, men att det också är en utveckling som finns i Sverige.
– Islamofobi är transnationellt. Gärningsmannen lyfter fram flera viktiga företrädare för konspirationsteorin om Eurabien, som Bat Yeor, Bruce Bawer och Geert Wilders och den anonyme norske bloggaren Fjordman. [Eurabien är i korthet en föreställning om att muslimer håller på att ta över Europa, reds anm].

Arbetarrörelse och antirasism

– Två saker är viktiga att komma ihåg för vänstern nu. Dels att se islamofobin som den främsta formen för den europeiska rasismen, men strategin kan inte bara vara antirasistisk. Vi måste bemöta rasismen, men det krävs också en stark arbetarrörelse med entusiasmerande och radikal politik, säger Ali Esbati.
Gärningsmannen var under flera år medlem och aktiv i främlingsfientliga Fremskrittspartiet, men valde att lämna det för att han ansåg att partiet inte var tillräckligt radikalt.
– Det är inte så att någon annan har ansvar för själva brottet, men samtidigt måste man se vilket ansvar Fremskrittspartiet har som parti när det gäller islamofobi och etableringen av konspirationsteorin kring Eurabien.
Han hoppas att tragedin i Norge kan fungera som en väckarklocka där man börjar diskutera fenomen som debattklimatet på många nätforum. Siv Jensen, Fremskrittspartiets ledare, har tidigare gått ut med att nätforum har en roll som en säkerhetsventil.
– Men det är naturligtvis precis tvärtom.

Ungdomspolitik viktigt

Hur terrordåden kommer att påverka den politiska ungdomsverksamheten i framtiden är svårt att säga. I veckorna skulle Ali Esbati ha föreläst för både Sosialistisk ungdoms och Rød ungdoms (de två norska vänsterpartiernas ungdomsförbund) sommarläger på Utøya. De har nu ställts in efter attentaten.
– Jag kan förstå om föräldrar som förut gladeligen släppte i väg sina ungdomar på läger känner en stor oro i framtiden. Samtidigt tycker jag det är fint att norska partitoppar har gått ut och sagt att vi ska ta tillbaka Utøya.
Samtidigt påpekar han att de politiska ungdomsförbundens verksamhet, som både i Norge och kanske framför allt i Sverige ofta har beskrivits på ett lite cyniskt och föraktfullt sätt av journalister, nu beskrivs som något allvarligt och viktigt.
– På sikt kommer det kanske att spela roll för unga som är politiskt intresserade och funderar på att bli engagerade.

  • norge

Inrikes