Nyheter

Etablissemanget i kontroll över Demokraterna

Thomas Perez, som stöddes av Hillary Clinton, Barack Obama och Joe Biden, vann valet till ny partiordförande. FOTO: Branden Camp/AP/TT.

Revolutionen uteblev när Demokraterna valde Clinton-kandidat till ny partiordförande.

Nyheter

I helgen höll det Demokratiska partiet i USA val till partistyrelsen Democratic National Committee (DNC). Valkampanjen har beskrivits som en förlängning av primärvalskampanjen mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders där Thomas Perez företrädde partietablissemanget och Keith Ellison representerade den progressiva Sanders-fraktionen. I slutändan vann Perez med 235 röster mot 200. Det är trots allt en framgång för vänsterfalangen i partiet: så sent som förra året fick Sanders bara 39 röster av DNC-medlemmarna.

Parti i kris

Demokraterna befinner sig i sin värsta kris sedan 1920-talet. Partiet har tappat kontrollen över båda kamrarna i kongressen och kontrollerar mindre än en tredjedel av senaterna på delstatsnivå. Thomas Perez har nu fått vad som beskrivs som ”det mest otacksamma jobbet i politiken”.
Perez, som är den första latino som valts till posten, var arbetsmarknadsminister i Barack Obamas regering och kampanjade för Hillary Clinton i förra årets presidentval. Högerextrema Breitbart News har beskrivit honom som ”den mest radikala arbetsmarknadsministern sedan Henry Wallace”, som sjösatte The New Deal på 1930-talet.
Perez har beskrivit partiet som allt för toppstyrt och efterlyst en omfattande gräsrotskampanj. Han har lovat att investera i lokala delar av partiet, se över systemet med ”superdelegater” (etablissemangsmedlemmar med särskilt stor makt i valen) samt tillsätta en grupp som ska bekämpa diskriminerande röstningslagar som införts av Republikanerna. Under sin karriär har han även gjort sig känd för att bekämpa låga minimilöner och diskriminering på bostadsmarknaden. Men trots de progressiva attributen står det klart att Perez inte utgör det brott med den nyliberala agenda som har präglat Demokraterna sedan 1980-talet som partiet behöver.

Tillåter företagsdonationer

Symptomatiskt för detta var frågan om företagsdonationer. Barack Obama förbjöd donationer från företag efter att han valdes till president 2008. Förbudet slopades dock förra året av den dåvarande partiordföranden Debbie Wasserman-Schultz. Keith Ellison har bland annat gått till val på att återinföra förbudet och ersätta donationerna med en finansieringsmodell inspirerad av Bernie Sanders gräsrotsdonationer. Perez har dock inte uttryckt någon kritik mot företagsdonationer och i slutändan röstade en majoritet av DNC-medlemmarna mot att återinföra förbudet.
Beslutet möttes av hård kritik från vänsterfalangen i partiet som vill separera politiken från näringslivet. Kampanjen Draft Bernie for a People’s Party, som arbetar för att Sanders rörelse Our Revolution ska bilda ett självständigt tredje parti, sade i ett uttalande att ”det Demokratiska partiet har gjort det tydligt att det inte kommer att vara ett instrument för den politiska revolution som Sanders inledde förra året. Progressiva har ingen framtid i det Demokratiska partiet.”
Såväl Bernie Sanders som Keith Ellison har uttryckt stöd för Perez efter valet och talat om vikten av enighet i partiet. Perez själv sade att ett enat Demokratiskt parti med honom i spetsen är ”Donald Trumps värsta mardröm”. Det är dock tydligt att partiet fortfarande inte har bestämt sig för om det ska företräda arbetande människor eller kapitalet. Den populistiska gräsrotsrörelse som mobiliserats i motstånd mot Wall Street och Donald Trump kommer inte få draghjälp av Demokraterna.

  • Democratic National Committee
  • Demokratiska partiet
  • Thomas Perez
  • USA

Nytt