Rörelsen

Val 2022

Ett förlorat val – en förlorad interndemokrati?

Deltagare på Vänsterpartiets valvaka i Stockholm deppar efter att valresultatet presenterats.

Efter en ”totalt tondöv” valkampanj skyller partiledningen på medlemmarna, skriver sex Vänsterpartister.

Rörelsen

Precis som valet har Vänsterpartiets valanalys varit en besvikelse. Vi delar mycket av den kritik som har kommit avseende valanalysen. Jakten på syndabockar blir nästan parodisk: som att det skulle vara några PKK-flaggor i Almedalen eller Jens Holms aktiva arbete som partiets klimatpolitiska talesperson som sänkte hela partiet. Värst är ändå den negativa synen på partiets egna medlemmar, den ”destruktiva interndebatten” som strategin återkommer till.

En partiledning som ser sina medlemmar som ett problem är farligt ute. Efter att ha tagit del av valstrategin inser vi att det inte längre handlar om att förstärka interndemokratin i partiet utan om att vi behöver försvara den interndemokrati som finns. Bland annat står följande: ”Partistyrelsen bör vara aktiv i debatterna inför kongressen och medverka till att skrivningarna inte överskuggar och tränger undan våra sakpolitiska prioriteringar i valrörelser…” och ”Vidare måste det bli ett ökat tryck på enskilda medlemmar att inte underminera demokratiskt fattade beslut.” När vi läser om hur partistyrelsen ska styra debatten kring partiprogrammet så att medlemmarna kommer fram till rätt resultat och hur man ska öka trycket på enskilda medlemmar för att de ska prata om rätt saker blir vi mörkrädda. Inte blir det bättre när debatten vid kongressen 2022 anses problematisk. ”Kongressen 2022 och våren 2022 var i alltför stor utsträckning präglat av en destruktiv klimatdebatt.”

I valstrategin anses en mer centralstyrd partistruktur vara vägen framåt. Det är partiledningen som sitter inne med nästa valframgång. Efter att ha sett SVT:s dokumentär ”Maktspelet” är det svårt att övertygas om detta. Här delar vi i stället synen att en bidragande orsak till det dåliga valresultatet är den bristande interndemokratin. Medlemmarna borde ses som en resurs snarare än ett problem. Det är medlemmarna som är ute bland väljarna, som kan fånga upp hur partiets politik bemöts. Med medlemmarnas hjälp hade vi kunnat undvika 2022 års totalt tondöva valkampanj.

Marianne Berg Ekbom, Lola Bodin, Inger Gretzer, Musse Hasselvall, Bo Lindvall, Åsa Ågren är alla medlemmar i Vänsterpartiet Birka-Vasa, Stockholm.

    Opinion