Inrikes

EU-kritikens uppsving

David Camerons utspel om att omförhandla villkoren för Storbritanniens EU-medlemsskap har fått genklang även i Sverige.

Camerons utspel om att omförhandla Storbritanniens villkor för EU-medlemskap och euro-krisen har gjort att EU-kritiken växt. Vänsterpartiet vill omförhandla Sveriges villkor, men även från borgerligt håll hörs mer EU-kritiska röster.

Inrikes

I förra veckan klargjorde David Cameron att han vill att villkoren för Storbritanniens EU-medlemskap ska omförhandlas. Han öppnade också för en folkomröstning om fortsatt medlemskap någon gång efter nästa val 2015. Den konservative brittiske premiärministerns tal fick gensvar även i Sverige.
Strax efter Camerons tal skrev Jonas Sjöstedt en debattartikel om att även Sverige bör omförhandla sitt EU-medlemskap. Vänsterpartiledaren satte upp fyra punkter där Sverige bör kräva undantag: Arbetsrätt och socialt protokoll, ett bindande undantag från EMU, möjlighet att driva en vassare miljöpolitik och en annan jordbrukspolitik än EU:s.
Även om David Cameron kräver förhandlingar från höger, säger Jonas Sjöstedt till Flamman att det är bra att Cameron lyssnar på och respekterar folkets vilja.
Sjöstedt ser det inte som omöjligt att omförhandla villkoren för Sveriges medlemskap – och i förlängningen ta ställning till ett eventuellt utträde.
– Om vi hade en regering som vore beredd att ta strid så vore det enkelt. Varje gång ett fördrag ska skrivas under har länderna vetorätt. Vi skulle kunna kräva ett socialt protokoll. Problemet finns snarare i Stockholm.

KD mer EU-kritiskt

Men det är inte bara från vänsterhåll som allt starkare EU-kritik förs fram i Sverige. Under Kristdemokraternas kommundagar för en knapp vecka sedan höll Göran Hägglund ett tal där han kanske något förvånande varnade för utvecklingen i EU och gjorde klart att han inte vill se ett EMU-medlemskap
”Nya steg, ytterligare centralisering ses som svar på Europas problem. Jag måste erkänna att jag blir lite orolig” och ”Jag önskar att utvecklingen hade varit en annan, men för min del blir slutsatsen att ett svenskt deltagande i euron är bortom meningsfull diskussion för överskådlig framtid”, var citat från KD-ledaren. Johan Ingerö, presschef för Kristdemokraterna håller med om att Hägglund betonade EU-kritiken mer än tidigare. Enligt honom handlar det om en kritik mot centralisering och mot vad man kan kalla för Europas förenta stater.
– Det handlar till exempel om subsidaritetsprincipen. Vi har tyckt sedan länge att beslut ska tas så nära medborgare som möjligt, säger han till Flamman.
Är det här ett sätt att flirta med borgerliga EU-kritiker?
– Det är klart att varje partiledare vill att deras tal ska uppskattas både av dom som röstar på partiet och dom som kan tänka sig att göra det. Men det är inte ett sätt att flirta med dom som kräver ett utträde.
– Man kan ha synpunkter på riksdagen utan att vilja avskaffa den.
Kristdemokraterna har, liksom alla borgerliga partier, varit uttalat positiva till både EU och EMU. Vänsterpartiet har alltid varit motståndare till EU, men för ett par år sedan diskuterades att släppa utträdeskravet i partiet. Är det här en öppning för en mer EU-kritisk hållning? Ja, det verkar nästan så. Johan Ingerö tror att borgerliga partier tidigare inte har vågat vara kritiska mot EU av rädsla att framstå som veliga.

EU-motståndet förankrat

Jonas Sjöstedt tror att kritiken mot EU-projektet är på frammarsch, men att det snarare beror på euro-krisen än på Camerons utspel. Han menar också att läget delvis kan ha ändrats för Vänsterpartiet, som han säger hade en grundlig och öppen diskussion om att slopa utträdeskravet för ett par år sedan.
– Vi kom fram till att EU-motståndet är väldigt förankrat i partiet.
Socialdemokraterna har kritiserat Vänsterpartiets utspel. Framför allt för att en omförhandling av Sveriges villkor skulle leda till att andra länder också vill omförhandla utifrån andra utgångspunkter, och det skulle bli svårt att använda EU som styrmedel för till exempel hårdare miljökrav.
Johan Ehrenberg, journalist och debattör som gjort sig känd som en socialistisk EU-förespråkare är också skeptisk till om det är rätt väg att gå.
– Man kan inte säga att ”vi i Sverige vill hade det så här”. Då får man säga att vi vill ha ett nytt Maastrichtfördrag.
Men han är även kritisk mot Socialdemokraterna, som han menar inte verkar tycka det är någon idé att försöka förändra EU.
– Det finns enorma möjligheter att ändra EU.
Johan Ehrenberg menar att det snarare handlar om politisk vilja. Han tycker att diskussionen har hamnat snett i vänstern när diskussionen handlar om vi ska vara med i EU eller inte. Men exakt hur vänstern och arbetarrörelsen ska arbeta för att skapa ett annat EU har han inget svar på.
– Hade jag haft en enkel lösning på det hade jag varit president i EU.
Han tror inte att Storbritannien kommer att lämna EU. Camerons tal ser han snarare som ett sätt att flirta med brittisk nationalism.

Hur ser EU ut om tio år?
– Antingen har nyliberalismen segrat fullständigt, men det tror jag inte. Jag tror att det kommer bli en renässans för reformismen. Jag ser ingen annan väg framåt, det måste till ett mer demokratiskt EU utan den åtstramningspolitik som förs.
Han påpekar också att Storbritannien skulle ha möjlighet att föra en annan politik om man så ville i och med att landet står utanför euron, men har valt att föra en åtstramningspolitik.
Jonas Sjöstedt håller inte med om kritiken från socialdemokratiskt håll.
– Det är ett väldigt centralistiskt tänkande. Dessutom har även Socialdemokraterna uttalat sig för ett socialt protokoll i riksdagen, men varje gång det blir skarpt läge så backar man från det.

    Inrikes