Opinion

EU och marxismen

Svar till America Vera-Zavala, ”EU-frågan kan vara en mobiliserande kraft”, Flamman nr 6, den 4 februari, 2016.

Opinion

Vänstern har i sin hand marxismen, ett väldigt bra analysinstrument. Använde vi det mer, skulle vi bättre kunna förankra vår politik i verkligheten och mindre behöva utforma den efter vad vi känner eller tycker illa om rent allmänt eller i stunden. Vi är ju inte miljöpartister. Kapitalet finns på riktigt och gjorde det också i de nyorganiserade kapitalistiska ekonomierna på 1800-talet. Det är bara genom den socialistiska arbetarrörelsens kamp som vi nu kan sitta och skriva våra debattartiklar i ombonade lägenheter eller kontor. Samma ”ruttna” struktur den erövrade, behöver vi nu erövra tillsammans med många andra. Det är inte på låtsas och förmodligen lättare för oss.

I det ingår naturligtvis att ändra EU:s fördrag och mycket mer. Att säga ”något nytt” räcker inte. Kapitalet böjer sig, som bekant, bara om det måste. Då som nu är det bara statsmakten som kan få kapitalet att lyssna. EU kommer att fortsätta vara hett ju längre vänsterns politik kommer från den verklighet som EU representerar. Kallas historisk materialism, också det ett skäl att läsa Marx. Och vi är överens igen: Det finns all anledning att ingående diskutera de för Vänsterpartiet illavarslande förslagen till kongressen att verka för utträde ur EU. Ett beslut som i så fall kommer att kosta oss mycket för lång tid framöver. Och jag vill veta hur alternativet i så fall ser ut, hur man utanför EU får kontroll på kapitalet som nu härjar fritt med många svåra konsekvenser. Gärna ett förslag som vilar i de verkliga materiella förhållandena.

  • eu avz

Opinion