Inrikes

Experten: Arbetsgivarna kan räkna med åtal efter #MeToo

Arbetsmiljörättsexperten Per Axell menar att arbetsgivare som inte agerat mot trakasserier kan komma att åtalas i kölvattnet av #MeToo.

Efter månader av rapporter om #MeToo, är det tydligt att sexuella övergrepp och övertramp har begåtts i stor skala på arbetsplatser i hela landet. Nu kan arbetsgivarna räkna med att åtal mot dem kommer att följa på berättelserna, enligt arbetsrättsexperten Per Axell.

Inrikes

Åtminstone nästan 30 branscher har efter #MeToo startat sina egna upprop med vittnesmål om sexuella trakasserier. Totalt rör det sig om tiotusentals underskrifter från kvinnor som utsatts, eller vill stödja de som drabbats.
Men männen bakom övergreppen tycks i många fall komma lindrigt undan eftersom arbetsgivaren inte agerat tillräckligt, enligt arbetsrättsjuristen Per Axell.
– I de kända fallen som vi har sett i media så förefaller det mig som att arbetsgivaren inte har tagit sitt ansvar. Det är frågetecken kring om man överhuvudtaget har utrett frågorna och vidtagit åtgärder, säger han till Flamman.
Både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen kräver att arbetsgivaren utreder och åtgärdar om en anställd upplever kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Går problemet inte att åtgärda på annat sätt, så måste förövaren sägas upp, enligt Per Axell.
– Den som begår dessa handlingar bryter i grunden mot anställningsavtalet. Och kan man inte stoppa det på annat sätt, genom att medvetandegöra personen, så får man äventyra anställningsavtalet. Det kan ju vara saklig grund till uppsägning.

Arbetsgivare kan åtalas

Vid en inspektion från arbetsmiljöverket kan en arbetsgivare tvingas betala ett vite. Det är möjligen inte det största problemet. Per Axell menar också att en rad arbetsgivare kan komma att åtalas. Blir en anställd till exempel sjuk till följd av diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen kan arbetsgivaren dömas för brott mot arbetsmiljölagen. Det, tror Per Axel, att svenska företag kommer att få se mer av.
– Det förmodar jag, att det kommer att bli domar i efterföljd av de här rörelserna, absolut.
Hur ska man som anställd hantera kränkningar eller övergrepp på arbetsplatsen om ens arbetsgivare inte agerar?
– Ja, om det handlar om diskriminering, vilket det gör med den typ av sexuella trakasserier som vi har sett, då kan man anmäla till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Den vägen är öppen naturligtvis. Alternativt, om det handlar om brott, så ska man naturligtvis polisanmäla.

  • #metoo

Inrikes