Ledare

F-skattesystemet är ruttet och missbrukas

Fredrik Sandberg/TT.

Arbetsgivarna använder det delvis problematiska systemet med f-skatt för att på olika sätt låta bli att följa kollektivavtal och att fastanställa. Det måste få ett stopp.

Ledare

 

I början av sommaren publicerade LO en rapport om F-skattesystemet. Rapporten, som bland annat grundar sig i en omfattande enkät, visar på att antalet falska egenföretagare har ökat. Falskt egenföretagande innebär att arbetare fakturerar sin arbetsgivare – eller låter ett faktureringsföretag göra det – i stället för att få lön. Det är billigare för arbetsgivaren och det gör att arbetaren får en betydligt lägre lön och sämre skydd. Ibland sägs dem till och med upp från sin tjänst och erbjuds att fortsätta som F-skattare, med sämre villkor, längre arbetstider och lägre lön. Företag missbrukar alltså systemet för att slippa följa kollektivavtal och fastanställa arbetare.

Som man kanske skulle ha kunnat förvänta sig drabbas arbetare som tillfälligt jobbar i Sverige särskilt hårt. Förra året intervjuade tidningen Arbetet en polsk egenföretagare som jobbade tolv timmar, från klockan sex på morgonen till klockan sex på kvällen, medan arbetarna som omfattades av kollektivavtalet hade normala arbetstider (9/11, 2017). Att arbetsmarknaden ska se så olika ut, beroende på om man är svensk eller inte, underminerar den svenska modellen och gör en redan utsatt grupp ännu mer utsatt. Om vi vill undvika att arbetsmarknaden ska bli mer etnifierad än den redan är – om vi vill förhindra att utländska arbetare ska ha sämre villkor och begränsade rättigheter – måste regelverket kring F-skattesystemet skärpas. Det är både en arbetsrättslig och antirasistisk fråga.

Om vi vill undvika att arbetsmarknaden ska bli mer etnifierad än den redan är – om vi vill förhindra att utländska arbetare ska ha sämre villkor och begränsade rättigheter – måste regelverket kring F-skattesystemet skärpas

Enligt både LO:s rapport och vittnesmål från branschen tycks problemet med falska egenföretagare vara störst i byggnads- och transportsektorn. I en intervju med Dagens Arena berättar Byggnads ordförande, Johan Lindholm, i samband med att regeringen tillsatte en utredning av F-skattesystemet, att det har blivit ”rena vilda västern” (10/11, 2017). Skattefusket, konstaterar han, är utbrett.

Men varför är det så lätt för arbetsgivare att missbruka F-skattesystemet? En anledning tycks vara att det är svårt för arbetare att driva rättsfall mot sina uppdragsgivare, särskilt om de inte är svenska. Oavsett om man vinner eller förlorar riskerar man genom konflikten sitt jobb och sin inkomst. Dessutom har det med åren – och särskilt efter att det nya systemet infördes av den borgerliga regeringen 2009 – blivit betydligt lättare att registrera sig som egenföretagare. En potentiell lösning på problemet är dels att kraven skärps, men också att det får konsekvenser att använda sig av falska egenföretagare.

Utnyttjandet av så kallade F-skattare måste bekämpas. Annars riskerar vi att få en arbetsmarknad där arbetsgivare vägrar att teckna kollektivavtal för att de faktiskt kan kringgå hela systemet.

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • arbetsmarknaden
  • skattesystem

Ledare