Inrikes

Facket på NFC avgår i protest – menar att rättssäkerheten är hotad

Foto: Hanna Franzén / TT

Ny labbpersonal som inte ges tillräcklig utbildning, undermålig coronahantering och brott mot medbestämmandelagen. Det uppger fackklubben på Nationellt forensiskt centrum (NFC) som anledning till att samtliga styrelseledamöter lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan. I ett internt meddelande skriver de att det finns risk för att DNA-spår kontamineras, och att rättssäkerheten kan vara hotad.

Inrikes

Nationellt forensiskt centrum (NFC) har till uppgift att göra vetenskapliga analyser av polisutredningars bevismaterial – DNA-spår, blod, droger, dokument och datorer. Organisationen är en avdelning inom Polismyndigheten och samarbetar nära med utredarna, men har en självständig ställning. Enligt sin hemsida befinner sig NFC i en ”expansiv utvecklingsfas” och ska växa från 500 till 600 medarbetare vid årsskiftet 2020-2021.

Flamman kan nu avslöja att samtliga ledamöter i avdelningens fackklubb lämnar sina uppdrag i protest mot vad man beskriver som allvarliga risker med expansionen. I ett dokument på polisens internnätverk Intrapolis, som Flamman tagit del av, varnar den avgående klubben för att rättssäkerheten kan vara hotad. De avgående ledamöterna skriver bland annat att de är oroliga över de åtta nya forensiska stationer som ska uppföras och som, enligt fackets information, ska bemannas av laboratoriepersonal som snabbutbildas på ”några få dagar” – i motsats till personal på huvudenheten i Linköping som har ”1-2 år av upplärning och erfarenhet”. Enligt den avgående klubben för det med sig en risk för falska träffar på grund av kontamination. I dokumentet skriver de: ”Vari ligger rättssäkerheten här? Känner utredare, kriminaltekniker och åklagare till dessa frågor så att de kan bilda sig en egen omdömesgill uppfattning i deras egna ärenden?”

Klubben beskriver en ”toppstyrd” ledning som ”använt maktverktyg för att driva igenom sin egen linje”. Enligt dokumentet finns en systematisk ovilja att följa Medbestämmandelagens (MBL) bestämmelser i förhandlingar om arbetsmiljö, nya arbetstider och avdelningens integrering i övriga Polismyndigheten. I en sammanfattning skriver den avgående klubben: ”Vi ser allt tydligare att arbetsgivaren i sin strävan att ’få NFC att vara en del’ i Polismyndigheten aktivt arbetar för att minska det som är av stor vikt i NFCs verksamhet, kort och gott mycket av det som utgör NFCs trovärdighet i rättskedjan och det som borgar för rättssäkerhet. Dit hör vetenskaplig skicklighet och
opartiskhet.”

I dokumentet hänvisar den avgående styrelsen fortsatta frågor till det nationella Saco-S-förbundet för akademiker inom Polisen. Dess ordförande Anna Owens säger till Flamman att kritiken som klubben lyft ”får stå för dem”.

– De har gjort ett val att avgå och har sin syn på saken. Vi på nationell nivå har inte varit inblandade i den delen.

Hon säger att de förhandlingar som klubben pekat ut som dysfunktionella nu kommer tas över av det nationella förbundet, men att förhoppningen är att återigen få till en lokal klubb på NFC.

Den avgående klubben lyfter också risken för missade DNA-träffar och onödigt merarbete som saktar ned avdelningen. Vidare innehåller dokumentet ett avsnitt om NFC:s hantering av covid-19, som enligt den avgående klubben har ”allvarliga brister”. Bland annat beskrivs att ”ledningen knappt ens har en tillräcklig bild av hur många och var i organisationen bekräftade covid-19 fall finns eller hur trenderna ser ut”, att medarbetare aktivt hindrats från att jobba hemma genom att förbjudas ta hem kontorsmaterial som datorer och skärmar och att det dröjt innan personalutrymmen som matsalar och mötesrum anpassats för att hålla avstånd.

Monica Bergström, presskontakt på NFC, säger till Flamman att ledningens linje är att diskussioner om fackliga frågor och konflikter mellan fack och arbetsgivare hålls internt.

Det är ganska grava anklagelser som kommer fram i fackklubbens meddelande, som inte har direkt med fackliga frågor att göra?

– Ja, men det är någonting som bör tas internt, mellan parterna.

Monica Bergström mejlar sedan ut ett skriftligt standardsvar där NFC:s avdelningschef Helena Trolläng skriver: ”Jag beklagar att styrelseledamöterna och suppleanterna för Saco-S i polisen vid NFC har lämnat sina uppdrag. Från arbetsgivarens sida väljer vi att inte kommentera detta ytterligare eftersom vi anser att det är en fråga som bör kommuniceras mellan parterna direkt och inte via media.”

 

    Inrikes