Inrikes

Facklig kritik mot järnvägsåtgärder

Det är lång väg kvar att gå innan Socialdemokraternas vallöfte är uppfyllt, menar Seko Stockholm. Foto: Kasper Dudzik.

Nyligen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson åtgärder för att återta järnvägsunderhållet i statlig regi. Men åtgärderna räcker inte på långa vägar för att uppfylla Socialdemokraternas vallöfte, menar fackliga kritiker.
– ”Minister en procent” har glömt bort att det är två nollor till innan man genomför ett vallöfte, säger Johnny Nadérus, Seko Stockholm.

Inrikes

Nyligen meddelade regeringen att Trafikverket tar över besiktningsverksamheten av järnvägen från och med oktober.
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) menar att regeringen därmed uppfyllt Socialdemokraternas vallöfte om att återta järnvägsunderhållet i statlig regi.
– Ja, därför att vallöftet handlade framför allt om att tåg skulle komma i tid och nu gör vi det som flera av remissinstanserna och utredningen föreslår – att besiktningsverksamheten går över i statlig regi, säger hon till SVT.

Kritik från facket

Men det väcker hård facklig kritik då besiktningen av järnvägen bara motsvarar ungefär en procent av det totala järnvägsunderhållet.
– Det här var absolut inte vad statsministern lovade. Han lovade att Infranord skulle omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket och att när kontrakten löpte ut med underhållsentreprenaderna så skulle Trafikverket ta över arbetet och de som arbetade i företagen skulle erbjudas anställning i Trafikverket, säger Johnny Nadérus, ordförande för Seko Stockholm som inte skräder orden i sin kritik mot regeringen och infrastrukturministern:
– ”Minister en procent” har glömt bort att det är två nollor till innan man genomför ett vallöfte.

Sekos minimikrav är att avhjälpande underhåll och all besiktningsverksamhet ska drivas i statlig regi.
– Man kan jämföra med kärnkraftverken. Det skulle aldrig falla dem in att lägga ut akut felavhjälpning på entreprenörer som man ska göra upphandlingar med, säger Johnny Nadérus.
De åtgärder som nu presenteras är resultatet av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. I ett presskick från Vänsterpartiet kallar man dock uppgörelsen för ett ”stort steg” mot att återta kontrollen och underhållet av järnvägen och inte för ett uppfyllt vallöfte.
Bland förslagen ingår också att Trafikverket i två lokala pilotprojekt ska bedriva underhåll av järnvägen. Detta ska sedan jämföras med upphandlat underhåll i andra delar av landet. Något som Johnny Nadérus ser som positivt i grunden.
– Det var ett krav från Seko.

  • järnvägen
  • Trafikverket

Inrikes