Nyheter

Färre jobb och större klyftor med CETA

”I sitt yttrande har EU-parlamentets sysselsättningsutskott forskning som visar att sysselsättningen minskar med ett CETA, inte ökar”, skriver debattören. FOTO: Francois Mori/AP/TT.

Nyheter

Det färdigskrivna handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada har hamnat i blåsväder. 455 fack- och miljöorganisationer säger nej. En mängd domare och juridikprofessorer underkänner företagens rätt att stämma EU och de enskilda länderna.
Detta kritiseras även av EU-parlamentets sysselsättningsutskott som också menar att det bryter mot EU:s lagar. I sitt yttrande har utskottet forskning som visar att sysselsättningen minskar med ett CETA, inte ökar. Man är också kritisk till att ingen analys gjordes av effekterna på EU:s 21 miljoner småföretag (sk. SME:s) med 90 miljoner sysselsatta (cirka två tredjedelar av alla i EU).
Avtalet ger också ökade inkomstklyftor och därmed ökad social oro, skriver utskottet.

Handeln med Afrika blir lidande vilket stämmer illa med FN:s uthållighetsmål för 2030. Antalet som flyr från hunger och fattigdom kan öka snabbt.
Kanada har heller inte skrivit viktiga ILO-konventioner (inte heller USA som har 42 000 dotterbolag i Kanada) och de anställdas fackliga och sociala rättigheter garanteras inte i avtalet. Fina till intet förpliktigande ord i texten i CETA utan sanktionsmöjligheter är utan värde. Detta står i kontrast mot viljan att skydda företag, noterar utskottet syrligt.
Hård kritik från sysselsättningsutskottet alltså. På tur att yttra sig om CETA är miljöutskottet.

  • CETA
  • EU
  • Kanada

Nytt