Inrikes

Bostadsbristen

Farväl till nittiotalets gamla bostadspolitik?

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges byggindustrier. Foto: Sveriges byggindustrier.

Medan partierna är upptagna med regeringsbildningen tycker byggbranschen att det börjar bli bråttom med att få till breda bostadspolitiska samtal. Samtidigt närmar sig en konjunkturnedgång. Men det behöver inte bara vara av ondo.

Inrikes

Det är strax över en månad sedan riksdagsvalet. Vem som ska få bilda regering är ännu oklart. Men för byggbranschen börjar det bli bråttom.
Anna Broman är bostadspolitisk expert på Sveriges byggindustrier.
– Oavsett vem som bildar och får ihop en regering, så är det viktigaste att den så snart som möjligt kallar till bostadspolitiska samtal. För den situation vi har nu börjar bli ohållbar, säger hon till Flamman.

Det råder bostadsbrist i Sverige, och inte bara i storstäderna. Enligt siffror från Boverket uppger en majoritet av Sveriges kommuner att de har ett underskott på bostäder. Endast cirka 40 av drygt 290 kommuner säger att det finns en balans i tillgång och efterfrågan. Färre än fem kommuner pekar på ett överskott.

Sett över en treårsperiod är det lite bättre. Runt 80 kommuner tror att det kommer att råda balans på bostadsmarknaden inom en treårsperiod. Det innebär att över två tredjedelar av Sveriges kommuner räknar med ett fortsatt underskott även en tid in i framtiden.

Ytterst drabbar det här alla dem som behöver en bostad. Det är de som kommer i kläm om de här samtalen inte kommer igång.

Stabila spelregler krävs

Det finns i Sverige en bred enighet om att bostadspolitiken bör utformas i en större politisk överenskommelse, även om Alliansen så sent som för två år sedan hoppade av de bostadspolitiska samtalen. För Sveriges byggindustrier handlar det primärt om att branschen ska få långsiktiga förutsättningar, men andra lyfter också vikten av att de beslut som fattas inte kastar bostadsrättsköpares privatekonomi över ända.

Ett sånt exempel är ränteavdraget. Enligt en enkät från tidningen Expressen tidigare i år är sex av åtta partier intresserade av att trappa ned det. Men nedtrappningen bör gå långsamt, enligt de allra flesta. En kraftig ränteökning skulle kunna ställa till det för de belånade hushållens privatekonomi.

– Det är viktigt att vi får stabila spelregler som kan hålla på lång sikt, säger Anna Broman, som samtidigt återigen inskärper att de stabila reglerna måste komma på plats snart.

– Ytterst drabbar det här alla dem som behöver en bostad. Det är de som kommer i kläm om de här samtalen inte kommer igång.

Vem som sitter i regeringen kommer dock inte spela så stor roll, enligt Anna Broman.
– Det viktiga är att samtalet kommer till stånd snart, att det blir blocköverskridande, och att så många som möjligt är med där, säger hon.
Men förutom bostadsbristen får en ny regering också sannolikt en konjunkturnedgång att brottas med.
Det kan leda till en ändring av bostadspolitiska sanningar som rått sedan nittiotalet, tror Hyresgästföreningen.

Uppblåsta priser

Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen menar att den nuvarande modellen framförallt producerar dyra bostadsrätter. Dyrare än de flesta egentligen är intresserade av att köpa. När konjunkturen vänder nedåt kommer luckorna i ett system där privata bolag är ansvariga för merparten av byggandet bli svåra att förneka även för dess förespråkare, tror han.

– Priserna är uppblåsta. Då blir det drastiska prissänkningar och då kommer hela den här marknads-finansierade modellen vi har för bostadsbyggande att ifrågasättas ganska rejält. Då tror jag att vi kommer att öppna upp ett möjligheternas fönster för att ifrågasätta gamla nittiotalssanningar om hur den ekonomiska politiken ska skötas. Det är i alla fall min förhoppning, säger han till Flamman.

Runt om i Europa har man stöd till nyproduktion av hyresrätter. Det är inte konstigt. Det är inte en höger-vänsterfråga i många andra länder.

I dag menar Martin Hofverberg att bostadspolitiken präglas av en låsning mellan framförallt Socialdemokrater och Moderater. Det så kallade finanspolitiska ramverket anses ”heligt” och så fort ena sidan ens funderar på att ändra i det dyker den andra genast upp och sätter stopp för förslagen.

– Vi vill att man kommer ifrån det här med att högern inte tycker att det ska finnas några stöd, och vänstern tycker att det ska finnas stöd till nyproduktion. Runt om i Europa har man stöd till nyproduktion av hyresrätter. Det är inte konstigt. Det är inte en höger-vänsterfråga i många andra länder. Det har blivit det i Sverige. Vi tycker att det där är en viktig del: marknaden klarar inte av bostadsförsörjningen på egen hand.

Statliga topplån för bostäder, avdragsgill moms på hyresrätter, minskat och med tiden slopat ränteavdrag för bostadsrättsköp är reformer som kan komma att bli nödvändiga, enligt Martin Hovferberg. En bred överenskommelse behövs, där är Svensk bygginstdustri och Hyresgästföreningen överens. Och då kan det faktiskt vara bra att bostadspolitiken har fått relativt lite uppmärksamhet i valrörelsen.

– Man kommer att bli tvungen att agera, och man kommer egentligen inte att ha sagt så mycket om det innan. Då kommer man att ha ganska stort handlingsutrymme. Då hoppas jag att man kommer att ifrågasätta om det ska vara hushållens skuldsättning som ska finansiera bostadsbyggande. Om det inte är det, vad är det då? Ska staten kanske ta en större roll? Att man ger sig in i den typen av frågeställningar och äntligen kastar bort det här nittiottalsasarvet, säger Martin Hofverberg.

  • bostäder
  • bostadsbrist
  • bostadspolitik
  • Hyresgästföreningen
  • Sveriges byggindustrier

Inrikes