Inrikes

Fastighets ska samarbeta med V – LO: “Vår syn förändras inte”

Fastighets organiserar bland annat städare. Här i ABF-huset i Stockholm.

Fackförbundet Fastighets ska inleda samarbete med Vänsterpartiet. ”Det här rör sig inte om någon partiintervention”, säger Gunnar Westin, facklig-politisk samordnare i Vänsterpartiet. LO markerar att deras exklusiva S-samarbete ligger fast.

Inrikes

Det var en oenig kongress som i lördags med 67 mot 52 röster beslutade om ett historiskt traditionsbrott inom svensk fackföreningsrörelse: LO-förbundet Fastighets ska inleda samarbete med Vänsterpartiet. LO-förbunden har haft ett exklusivt samarbete med Socialdemokraterna sedan slutet av 1800-talet. Samarbetet har i omgångar debatterats häftigt, och debatten har intensifierats när V under de senaste åren har försökt bredda sig och locka fler arbetarväljare.

Gunnar Westin, facklig-politisk samordnare i Vänsterpartiet som tillsatts just för att stärka partiets band till facken, säger att Fastighets beslut inte rör sig om någon ”partiintervention”.

– Det kommer från medlemmarna själva, det är de som har lyft det här. Men det är klart att jag har uppmuntrat det. Det är bra att diskussionen förs.

Nu ska fackets nya ledning utreda vad samarbetet ska innebära. Westin säger att Fastighets än så länge inte har kontaktat partiet, men att V sannolikt kommer vara ”proaktiva” och själva ta kontakt. Det kan exempelvis mynna ut i regelbundna möten om vilka frågor Fastighets vill att V ska driva på nationell, regional och kommunal nivå. En konkret fråga är kommunala upphandlingar, som ofta kan drabba Fastighets medlemmar negativt när nya upphandlingar medför villkorsförsämringar.

– Man kan också tänka sig att Fastighets uppmuntrar medlemmar som är aktiva i V att ta större plats i förbundet, studieorganisationen och bland ombudsmän, säger Westin.

Frågan om samarbete med V är känslig inom både LO och delar av Socialdemokraterna. Fastighets beslut har i stora delar mötts med tystnad. Men Payam Moula, chefredaktör för den socialdemokratiska tidskriften Tiden, skriver på Twitter att beslutet är ”oroande”. Han frågar sig också hur många Fastighetsmedlemmar som verkligen vill samarbeta med V.

LO svarar kort på Flammans fråga om hur centralorganisationen ser på händelsen. Pressekreteraren Jens Lundberg skriver:

– LO:s syn förändras inte av Fastighets beslut. Undrar du mer om deras beslut får du kontakta dem.

Flamman har sökt Fastighets genom dess pressekreterare.

 

 

  • fastighets
  • lo
  • vänsterpartiet

Inrikes