Rörelsen

Flammanredaktören och kommunstyrelseordföranden Jan Ask är död

Kommunstyrelsens vänsterpartistiska ordförande i Degerfors, tidigare Flammanredaktören Jan Ask, har gått bort.

Rörelsen

Kommunfullmäktiges ordförande i Degerfors är död.

Jan Ask, 69 år, avled hastigt i hemmet, 24 april, förlorad för sin Stina och sina tre barn, Andreas, Ronja och Frida samt för bonusbarn, partikamrater, vänner och tidigare arbetskamrater. 

Janne och Stina kom för cirka 15 år sedan gående över Medborgarplatsen i Degerfors och stannade till vid Vänsterpartiet Degerfors bokbord, framför COOP:s entré. 

Vid bokbordet stod partimedlemmar och delade ut politisk propaganda, diskuterade samhällsfrågor och serverade kaffe till intresserade degerforsare. Efter samtalet valde Janne att skriva in sig i lokalavdelningen av partiet. Han hade nyligen varit aktiv i (V) i Nynäshamn och, innan dess, från unga år i Vänsterpartiet och dess olika föregångare.

  Vi som stod vid bokbordet gladde oss naturligtvis över en ny medlem, men hade inte räknat med att vi gjort en ”kanonvärvning”, som det heter i fotbollssammanhang. Den tillbakadragne, ibland något kärve, lite krokige (p.g.a. sjukdomen Bechterews) Jan Ask visade sig nämligen vara en mästare i språkbehandling.

Janne hade varit både redaktör och chefredaktör,  på partiets tidning Norrskensflamman, numera oberoende Flamman. Hans yrkesbana började dock som brevbärare i Stockholm, där han hade vuxit upp i en etta på Petrejusvägen i Hammarbyhöjden, vilket avspeglades i hans ”södersnack”.  

Janne föreslog snabbt och fick bifall till att lokalorganisationen borde ge ut en tidning. Den fick namnet ”degerforsaren.se”, och fanns inom några månader både på nätet och pappersversion, med fyra nummer per år. Tidningens syfte skulle vara att föra ut partiets politik men också lokala nyheter.  

Janne gjorde allt: skrev och redigerade texter, rubriksatte, bildsatte, layoutade och såg till att tidningen distribuerades. 

I samma veva myntade han även varumärket Degerforsvänstern som en beteckning för Vänsterpartiet i Degerfors.  

Jannes förmåga att formulera sig i tal och skrift var remarkabel. Trots sin sjukdom som dagligen krävde smärtstillande, kunde han på nolltid sno ihop ett slagkraftigt flygblad som  delades ut till hushållen i Degerfors. 

Samtidigt var han analytisk, beläst särskilt i marxistisk litteratur och fungerade för medlemmarna som en politisk och ideologisk kompass under de sex år han var ordförande i partiföreningen.
Under flera år arrangerade Janne och Stina ”Nordiska fredssamtal” i Folkets hus, ett seminarium med kända politiska profiler som Thage G. Petersson, Maj-Britt Theorin och Jan Myrdal.  

I valet 2010, då Vänsterpartiet fick egen majoritet i kommunfullmäktige i Degerfors, valdes han till kommunfullmäktiges ordförande, en helt ny roll även för en politisk erfaren räv som Janne. Han läste snabbt in sig på kommunallagen, så att varken den politiska oppositionen eller tjänstemännen skulle kunna slå honom på fingrarna vad gällde tolkningarna av paragraferna och bilagorna i lagboken. Han var oomtvistad ordförande för kommunfullmäktige fram till att den beryktade allianSen, bestående av Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i Degerfors, tog över styret av kommunen med ekonomiskt och politiskt kaos som följd.
Janne gjorde dock comeback på posten som kommunfullmäktiges ordförande efter det att allianSen och senare (S) dragit sig undan ansvaret för kommunens styre och han behöll uppdraget fram till sin död våren 2022. 

Janne Ask var socialist i ordets rätta och bästa bemärkelse och arbetade hela sitt vuxna liv för att förbättra det arbetande folkets villkor. För Vänsterpartiet i Degerfors betydde han oerhört mycket och betonade ofta det praktiskt politiska arbetet. Ibland när han tyckte att mötena blev långa och sövande kunde han uttrycka en önskan om att få bli ”propagandaminister” för (V) Degerfors. Samtidigt insåg han säkert att han redan innehade den posten.

Vi medlemmar i Vänsterpartiet Degerfors höjer den röda fanan högt till avsked av en mycket uppskattad kamrat. 

Tack för allt, Janne!

 

      

  • degerfors
  • Flamman
  • jan ask
  • vänsterpartiet

Opinion