Inrikes

Fler avslag för sjukskrivna

Foto: Jessica Gow/TT

Fler och fler får avslag på sin ansökan om sjukpenning. Rättsosäkert, menar LO-TCO Rättsskydd. Mer korrekta bedömningar jämfört med tidigare, menar Försäkringskassan. Nu börjar dessutom en ny praxis att gälla som gör att sjukskrivna riskerar stå utan ersättning under tiden de utreds.

Inrikes

– Andelen avslag på rätten till sjukpenning har legat på två procent ett antal år. Nu är man uppe på fyra procent, säger Claes Jansson, enhetschef för Försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd.
Enligt Försäkringskassan beror det på att man blivit bättre på att göra andra bedömningar.
– Det konstiga är att inget har ändrats i rättspraxis. Det enda som har hänt är att Försäkringskassan gör andra bedömningar. Det kan man inte utesluta beror på att regeringen säger att sjukpenningstalet är för högt. Då är det alltså politiska signaler som styr.
Det, menar Claes Jansson, blir djupt problematiskt och rättsosäkert.
– Det finns ingen rättssäkerhet längre i såna fall. Utan då beror det på strömningar i samhället och på vad politiska företrädare säger om en person får rätt till ersättning eller inte, och inte på vad lagstiftningen säger.

Från och med den första november gäller dessutom en ny, hårdare praxis på Försäkringskassan. Det är inte längre säkert att en sjukskriven får rätt till ersättning under tiden som rätten till sjukpenning utreds.
– Du går sjukskriven och behöver ett läkarintyg. Efter en tid går intyget ut och läkaren gör bedömningen att du måste vara sjukskriven en tid till. Om Försäkringskassan då gör bedömningen att intyget är för dåligt ifyllt eller liknande så får du inga pengar under utredningstiden.
Ändringen i tillämpning kom till efter en dom i Kammarrätten. Claes Jansson betonar att det inte rör sig om en lagändring.
– Vi tycker det är anmärkningsvärt att man på så lösa boliner går ifrån en praxis som gällt i 20-30 år, troligen längre.
För den enskilde kan det bli en väldigt tuff situation då denne riskerar stå helt utan ersättning under flera veckor.

Det är inte ovanligt att man har en fysisk sjukdom, så kommer Försäkringskassan in och klipper ersättningen och då drabbas man av psykisk ohälsa

Sjukförsäkringen debatterades flitigt för några år sedan. Men den senaste tiden har det varit tystare om den. Samtidigt har regeringen gått ut med att sjukskrivningstalen ska minska.
– Jag tycker det är principiellt fel att prata om att sjukskrivningstal ska ligga på en viss nivå, säger Claes Jansson.
I stället tycker han att man ska ta sig an orsakerna till att människor blir sjukskrivna. Att dra in sjukpenningen tror han snarare kommer leda till ökad ohälsa på sikt. Det är något som han redan sett tendenser på.
– Det är inte ovanligt att man har en fysisk sjukdom, så kommer Försäkringskassan in och klipper ersättningen och då drabbas man av psykisk ohälsa som kanske är ännu svårare att få bukt med.

Uppdrag minska sjuktal
Försäkringskassan har fått ett uppdrag från regeringen att minska sjuktalen.
– Vi har ett uppdrag från regeringen att förstärka handläggningen i sjukförsäkringen. Vår egen rättsavdelning har också påvisat att vi kanske har betalat ut ersättning alldeles för länge och då även låst in människor i sjukförsäkringen, som vi gjorde innan rehabiliteringskedjan 2008, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan om de ökande avslagen vid dag 180 i sjukperioden.
Framför allt tror hon att myndigheten inte alltid har utrett tillräckligt om den sjukskrivna kan klara av ett annat arbete.

Cecilia Udin betonar att arbetet med att minska sjuktalen inte bara handlar om hur Försäkringskassan gör bedömningar, utan också om exempelvis arbetsgivarnas ansvar när det gäller rehabilitering.
När det gäller sjukpenning under utredningstid så menar kritiker att det är en stor praxisändring från och med 1 november som egentligen inte har utretts så mycket?
– Vi är alltid skyldiga att följa domar. Här har vi fått två domar mot oss som säger att vi handlägger fel och då får vi räta upp det.
Hon påpekar även att om Försäkringskassan bedömer det sannolikt att den sjukskrivna har rätt till fortsatt sjukpenning så betalas ersättning ut även under utredningstiden.

Björn blev sjukare av Försäkringskassan

– Många som är i behov av sjukpenning i dag har rent ut sagt jobbat skiten ur i sig. Det Försäkringskassan gör är att ge sig på människor som inte orkar fajtas tillbaka.
Björn Uglem sitter i styrelsen för nätverket Slussa, Samling för Livslust till Utbrända, SuperStressade och Anhöriga. Han har själv erfarenhet av Försäkringskassan som sjukskriven. Hans sjukskrivning handlar definitivt inte om att han inte vill arbeta. Snarast tvärtom. Han beskriver sig som ”en klassisk småföretagare” som har haft svårt att lyssna på när kroppen säger ifrån. För ett par år sedan fick han en hjärnblödning.
– Jag får inte stressa mer. I mitt fall säger läkarna uttryckligen att det finns risk för en blödning till och att jag inte får köra på för mycket. Alla läkare säger att jag ska ha en halv sjukskrivning. Men Försäkringskassan säger att jag ska arbetsträna för att se hur mycket jag orkar. Det känns som en dödsdom.

I mitt fall säger läkarna uttryckligen att det finns risk för en blödning till och att jag inte får köra på för mycket.

Ersättningen drogs in
I Björn Uglems senaste sjukintyg står till och med att den förlängda sjukskrivningen har att göra med problemen med Försäkringskassan. För snart ett år sedan drogs hans sjukersättning in. Något som blev ett hårt slag. Innan dess hade han haft en god rehabilitering.
– I vintras åkte jag helt under isen och det trodde jag aldrig skulle hända mig. Om det händer mig så kan jag förstå hur hårt det kan drabba andra.
Räddningen blev stödet från hustrun som hjälpte honom att komma iväg på en resa till Alaska.
– Där ute på tundran vände det för mig.
Björn Uglem är mycket kritisk till både myndigheter och politiker. Han tycker att det borde ställas högre krav på beslutsfattare och vilken livserfarenhet de har.
– Ett alternativ skulle kunna vara att politiker sitter en mandatperiod och sedan tvingas ut i verkligheten och får jobba med något tyngre arbete som städning en period.
– För det här är inte värdigt. I ett land som säger att det står för demokrati och goda värderingar ska det inte vara så här.

  • avslag
  • ersättning
  • försäkringskassan
  • rehabilitering
  • sjukförsäkringen
  • Sjukpenning
  • sjukskrivning
  • sjuktal

Inrikes