Ledare

Flest PK-poäng vinner inga val

Om den politiska essensen har kokats ner till vem som kan ordbajsa fram flest korrekta teorier utan någon som helst praktisk verklighetsförankring så är det inte min revolution, skriver Foujan Rouzbeh. Foto: TT Arkiv

Vart man än vänder sig slår människor varandra på fingrarna istället för att tillsammans rita upp strategier kring de mest avgörande samhällsfrågorna. Foujan Rouzbeh uppmanar till fokus och enighet inom vänstern.

Ledare

 

Det nya normala har blivit att delar av helheter förvandlas till slagträn i pseudodebatter om vad som är rätt och fel slags politik på mikroskopisk nivå, vilket i sin tur har delat upp oss i oändligt många olika läger. Vart man än vänder sig slår människor varandra på fingrarna om mindre relevanta ämnen, istället för rita upp strategier kring de mest avgörande samhällsfrågorna. Om detta tillåts fortgå kommer det i längden att få stora konsekvenser och för somliga av oss har det redan resulterat i att vi allt oftare tvingas in i opposition till det så kallat politiskt korrekta.

Att problematisera och utmana är en självklar politisk utgångspunkt. Att analysera samhällsproblem utifrån hur klassamhället, könsmaktsordningen och rasismen påverkar oss är självklart. Men jag reagerar starkt på det hårklyveri och de kinkiga utgångspunkter som har förvandlats till en sport som gott kunde utgöra en egen OS-gren.

För om den politiska essensen har kokats ner till vem som kan ordbajsa fram flest korrekta teorier utan någon som helst praktisk verklighetsförankring så är det inte min revolution. Jag tror inte att jag är ensam om att känna så här.

Stommen i ett samhälle måste stabiliseras innan det finns utrymme för att angripa dess övriga delar. Beroende på vilka vi är så har olika frågor också olika stor betydelse för våra respektive liv och verkligheter. Men oavsett våra personliga horisonter finns gemensamma frågor som vi alla behöver ha klarhet i för att kunna leva våra liv. Arbete, bostad, skola och sjukvård är de fyra pelare som måste stå stadiga i ett fungerande samhälle oavsett vad vi vill i övrigt.

Arbete, bostad, skola och sjukvård är de fyra pelare som måste stå stadiga i ett fungerande samhälle oavsett vad vi vill i övrigt.

Politiker vinner på att vi käbblar och tar fokus från de grundläggande frågorna. Makthavare maskerar i dag sin bristande politik för välfärden, arbetsmarknaden och för att få bort bostadsbristen. Det är en livsfarlig situation som vi är skyldiga att motarbeta. Istället för att uppmuntra detta fula politikertrick genom att fäktas sinsemellan bör vi ställa krav på att politiken tar sitt ansvar för att de primära samhällsfunktionerna fungerar.

Att politiker ska tycka rätt är alltså helt ointressant för oss som kollektiv. Det enda som bör intressera oss nu är vad man har för planer på att få till stånd ett fungerande samhälle i stort. Först när detta är på plats kan vi börja adressera de frågor som berör oss som individer och grupper i övrigt.

Om den svenska vänstern ska ha en reell chans att påverka valutgången är det hög tid att omgruppera och gå tillbaka till våra mest grundläggande ideologiska frågeställningar. Sluta käbbla om ditten och datten och fokusera på det som spelar störst roll för oss alla gemensamt. Flest politiskt korrekta poäng vinner inte i längden.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • arbete
  • bostad
  • debatten
  • Flamman
  • Rättigheter
  • välfärd
  • välfärden

Ledare