Opinion

FM-nätet har begränsningar

Svar till debattartikeln ”DAB-radio är dyrt och kommersiellt” av Bo Lundgren i Flamman nr 18/2015.

Opinion

Vi vill ha en radio i allmänhetens tjänst med ett brett utbud som gör det möjligt att klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, underhållning och utbildning. Framöver vill vi att public service ska fortsätta att vidga och fördjupa sitt kulturansvar. Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska utgå från olika perspektiv och de behov som personer med funktionsnedsättningar har ska beaktas liksom även språkliga och etniska minoriteters intressen måste tas hänsyn till för att spegla hela landet.

Dagens FM-nät har sina begränsningar. Digitalradion ger utrymme för fler kanaler på samma frekvens. Distributionen av marksänd radio är gratis för användaren och en digital distribution kan erbjuda tilläggstjänster och tekniska val som ger lyssnare möjligheter som inte finns i FM-nätet, till exempel att få tilläggsinformation i form av text. Radiolyssning via internet har flera fördelar men kräver ett SIM-kort eller en uppkoppling, vilket sällan är gratis. Dessutom är tillgången till en god uppkoppling varierande runt om i landet.
Radion kommer att finnas på olika plattformar under många år framåt. En migration från FM-nätet måste vara genomtänkt och ske vid en tidpunkt när många har börjat lyssna på radio via en DAB-mottagare. Under omställningsperioden är det viktigt ur ett lyssnar- och public service-perspektiv att det finns en god finansiering både för teknikutveckling och programutbud samt att lyssnarna får tydlig information.

Vi är positivt inställda till digitalradio, men vi har tagit intryck av Riksrevisionens granskning samt tagit del av remissvaren på den utredning som presenterades i slutet av 2014. Det finns många frågetecken som måste rätas ut, inte minst när det gäller täckning och ur beredskapssynpunkt, innan det går att ta ställning till en eventuell övergång till digitalsänd radio. Riksdagen fattar sannolikt inte något beslut förrän tidigast nästa år, så det finns gott om tid för oss och andra att gå på djupet i denna komplexa fråga och tillsammans diskutera hur framtidens radio ska se ut.

    Opinion