Opinion

FM-nätet räcker till

Opinion

Rossana Dinamarcas replik på ”DAB-radio är dyrt och kommersiellt” av Bo Lundgren i Flamman nr 18/2015 är väl genomtänkt, men utgår ifrån missförstånd hos en del riksdagspolitiker, att DAB betyder ”digitalradio”, men DAB är ett av flera tekniska system för att distribuera marksänd radio digitalt. Andra system är DRM, HD Radio och DVB-T2 Lite. Dessutom utvecklas nu rundradiosystem för mobilnäten i 4G och framtida 5G som LTE Broadcast med mycket hög kapacitet.
Frågan handlar bland annat om vi ska ha ytterligare utrymme för fler marksända radiokanaler utanför det FM-band, som inte kan användas för andra ändamål. Särskilt som FM är en världsstandard i 200 länder och inget land – inte ens Norge – har beslutat överge FM-bandet. Varken Internationella teleunionen (ITU) eller EU har rekommenderat att FM-radio ska läggas ned.

Att FM-nätet har sina begränsningar är en väl spridd överdrift från den så kallade DAB-lobbyn. Det finns i dag över 200 lediga frekvenser runt om i landet för ytterligare radiostationer på FM-bandet. Cirka 150 närradiofrekvenser ligger vakanta och ytterligare ett 60-tal frekvenser kommer nu att sökas av den kommersiella radion. PTS har också i sitt remissvar påpekat att det går att få in ytterligare radiokanaler på FM-bandet.
Staten ska inte medverka till att bygga upp en helt ny infrastruktur för radio som mest kommer att distribuera underhållning (musik och sport) främst från de kommersiella oligopolen MTG och SBS. Någon seriös publicistisk verksamhet utöver SR:s P1 och lokalradio i P4 kommer det helt enkelt inte finnas ekonomi till. Den som i dag vill ha ett ännu bredare utbud av musik och röster lyssnar naturligtvis online via fast eller mobilt bredband på allt från närradio, P1, Spotify och BBC och minst 40 000 kanaler till.
Det är också en väl spridd lögn att internet inte räcker till för all radio. En radiokanal tar 30-45 gånger mindre bandbredd än en video- eller tv-kanal på nätet. Kostnaderna blir obefintliga om man lyssnar via fast bredband hemmavid och wifi. Lyssnar man med ett bra mobilt bredbandsabonnemang så kostar exempelvis 20 Gb 199 kronor per måmad och räcker även till en del tv-tittande och annat surfande. I vårt grannland Finland erbjuds nu mobila abonnemang med obegränsad surfmängd. Vilket också en del norrbottniska hushåll vid finska gränsen redan har upptäckt.

Sverige bör göra som Finland gjorde redan 2007 och säga klart nej till DAB-tekniken. Som ett modernt IT-land bör vi satsa på att utveckla framtidsteknik som DRM (digital teknik på FM-bandet) och LTE Broadcast (för mobilt bredband). Under tiden kan vi fortsätta använda det i samhället väl etablerade och robusta FM-nätet.
Det vore knappast god demokrati att tvinga medborgarna att vara med och betala 10-15 miljarder (främst i mottagarbyte) för ett system som sannolikt kan vara överspelat av utvecklingen redan 2025. Och det finns betydligt viktigare saker för SR att satsa på än ett nytt distributionsnät vid sidan av FM och internet. Det behövs mer konsumentprogram, fler utrikeskorrar och utvidgad kommunbevakning via lokalradion (P4).
Det är inte en allmänhet i radions tjänst vi behöver.

    Opinion