Utrikes

”Folket är mer progressivt än politikerna”

Migranter passerar gränsen mellan Tyskland och Danmark den 7 september 2015. Foto: Per Rasmussen/AP/TT.

Ett förslag om att sätta flyktingar i interneringsläger har skruvat upp volymen i den danska migrationsdebatten ytterligare. Vänsterpartierna är kritiska, men i vissa fall också medskyldiga.

Utrikes

I Danmark har invandringsdebatten snurrat ett varv till. I förra veckan föreslog det främlingsfientliga Dansk Folkepartis talesperson för integrationsfrågor, Marie Krarup, i ett debattprogram på dansk tv att man låser in flyktingar i läger tills de kan resa tillbaka till sitt hemland. Det innebär att flyktingbarn kan komma att hållas avskilda från samhället i upp till tolv år utan att lära sig danska: ”Så att de bara går och talar arabiska med varandra”, sade Krarup. Hon drog bland annat paralleller till det så kallade ”Oksbøl-lägret” där tyska medborgare internerades under andra världskriget.

Uttalandet väckte uppståndelse på flera håll och Dansk Folkeparti (DF) har sedermera sagt att det inte är partiets officiella hållning. Men utspelet säger trots det något om tillståndet i den danska invandringsdebatten. Den konservativa tidningen Berlingske skrev i en ledare att Dansk Folkeparti intar alltmer extrema positioner för att den danska asylpolitiken redan blivit så stram och att övriga partier måste börja säga ifrån, inte minst de borgerliga.
Den hårdaste kritiken har dock kommit från den danska vänstern.

Søren Søndergaard, invandringspolitisk och människorättslig talesperson för vänsterpartiet Enhedslisten är starkt kritisk mot utspelet.
– Vi tar avstånd från Marie Krarups förslag. Dels för att det är fullständigt oanständigt att låsa in flyktingar och flyktingbarn i läger i åratal. Och dels för att det inte på något sätt kommer att förbereda flyktingarna på att eventuellt återvända till deras hemland, om förhållandena skulle förbättras där. Tvärtom är den bästa förberedelsen att integrera flyktingar i det ”normala” samhället med arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och normala sociala relationer till andra människor. Och skulle det leda till att någon av dem blir så integrerad i samhället att de önskar stanna, så är det enligt vår uppfattning inte något problem, säger han.

Även det andra vänsterpartiet i Folketinget, Socialistisk Folkeparti (SF) fördömer Krarups förslag:
– Det är ett fruktansvärt förslag, och lyckligtvis något som Krarup även har tagit tillbaka. Asylsystemet behöver reformer, men de måste vara humana och hjälpa dem som behöver oss mest, säger Karsten Hønge, politisk talesperson för Socialistisk Folkeparti.
Men de två partierna intar inte alltid samma ståndpunkt i invandringsdebatten och i förhållande till Dansk Folkeparti. Sedan länge har frågan delat vänstern, där Enhedslisten har intagit en oppositionsställning medan Socialistisk Folkeparti mer eller mindre har anslutit sig till den restriktiva konsensus som råder bland de övriga partierna.

Så sent som i somras var Socialistisk Folkeparti med och drev igenom de så kallade ”ghettolagarna”, ett lagpaket som bland annat innebär att invandrare som bor i ”ghetton” kan få hårdare brottsstraff och att invandrarbarn kan tvingas sättas i dansk förskola tidigare än danska barn.
Karsten Hønge motiverar samarbetet med DF med att det handlar om att säkra barnens rättigheter.
– Socialistisk Folkeparti samarbetar för det mesta med Dansk Folkeparti när det gäller bättre välfärd och kampen mot social dumping. På invandringsområdet sker det sällan och oftast när det gäller att hjälpa människor som är förtryckta av patriarkala strukturer. Detta gäller till exempel när vi samarbetar för att förhindra så kallade omskolningsresor (när familjer skickar barn med alltför ”danska värderingar” för att uppfostras i hemlandet). Men bara i november lägger SF fram två förslag på området – ett om att barnets intressen måste vara mer centrala i utlänningslagen och ett om att Danmark måste acceptera kvotflyktingar. Här bör vi inte räkna med DF:s stöd, säger Karsten Hønge.

Enligt min mening befinner vi oss i den paradoxala situationen att majoriteten Folketinget befinner sig långt till höger om majoriteten av befolkningen

Inte heller Enhedslisten utesluter kategoriskt samarbete med Dansk Folkeparti, dock med det viktiga undantaget för migrationspolitiken.
– Vi säger inte att vi inte kan samarbeta med Dansk Folkeparti på områden där vi kan komma överens, men vi samarbetar under inga omständigheter på migrationsområdet, säger Søndergaard.

En skillnad märks även i de två partiernas asylpolitik, där Enhedslisten betonar rätten att söka asyl på villkor att det inte leder till social dumping medan Socialistisk Folkeparti i stället fokuserar på att stödja flyktingar i närområdet genom ökat bistånd och högre antal kvotflyktingar:
– SF anser att det nuvarande asylsystemet misslyckas med de svagaste flyktingarna och de som mest behöver hjälp. Detta beror på att systemet i stor utsträckning är baserat på spontanitet och en internationell maffia av mäktiga och cyniska människosmugglare. En human reform av asylsystemet skulle vara en övergång till mindre spontan asyl och fler – många fler – kvotflyktingar, säger Karsten Hønge.

Men trots det långt skridna samarbetet med Dansk Folkeparti, till och med inom vänstern, håller Søren Søndergaard inte med Berlingskes ledarredaktion om att ingen säger ifrån. Problemet är enligt honom att Socialdemokraterna inte gör det.
– Det är en rad partier i det danska Folketinget som säger ifrån mot Dansk Folkeparti på detta område. Utöver Enhedslisten gäller det även Alternativet, Radikale Venstre, och till viss del Socialistisk Folkeparti. Partier som i opinionsmätningarna får omkring 25 procent av rösterna inför nästa val. Huvudproblemet är att Socialdemokraterna inte tydligt säger ifrån, vilket beror på att de av valtaktiska orsaker har lagt sig nära Dansk Folkeparti i invandringsfrågan, säger han.

En kritik som uppenbarligen i viss mån också träffar Socialistisk Folkeparti. Detta har enligt Søndergaard lett till en skev situation där politiken som förs i Folketinget inte längre avspeglar befolkningens åsikter.
– Enligt min mening befinner vi oss i den paradoxala situationen att majoriteten i Folketinget befinner sig långt till höger om majoriteten av befolkningen. Naturligtvis finns det en stor rädsla i Danmark för vad en okontrollerad invandring kan leda till, men i frågor som kvotflyktingar, familjers rätt att återförenas och ”smyckeslagen” (beslagtagande av flyktingars värdesaker vid gränsen) är befolkningen mer progressiv än majoriteten av politikerna i Folketinget. Orsaken till det är den vågmästarroll som Dansk Folkeparti har fått. De kan flytta rösterna ”över mitten” och därmed avgöra om socialdemokratin eller det borgerliga blocket ska ha majoritet. Därför har de båda beslutat sig att lägga sig på knä inför Dansk Folkeparti, säger Søndergaard.

Det faktum att en liknande situation på sikt kan bli aktuell i Sverige får honom också att höja ett varningens finger.
– Att ge Sverigedemokraterna samma inflytande som Dansk Folkeparti kommer i varje fall inte att hejda främlingsfientligheten. Tvärtom. Ju mer främlingsfientliga åsikter legitimeras, desto svårare kommer det bli att säga nej till ännu mer främlingsfientliga förslag. Därför är det helt logiskt att vi nu i Danmark har fått ett ännu mer främlingsfientligt parti än Dansk Folkeparti, nämligen De Nye Borgerlige, som har en reell möjlighet att ta sig över 2-procentspärren till Folketinget i nästa val.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • asylpolitik
  • Danmark
  • flyktingar
  • migranter

Utrikes