Inrikes

För många kockar?

Samtidigt som ekonomin går igenom ett stålbad presenterar samarbetspartierna sina kravlistor till Magdalena Anderssons höstbudget. Frågan är hur allt ska få plats. Foto: Janerik Henriksson/TT.

I veckan håller Socialdemokraterna förhandlingar om höstbudgeten med regeringskollegorna i Miljöpartiet och samarbetspartierna L och C. Men samtidigt som statsskulden redan ser ut att öka kraftigt kräver alla sidor att finansminster Magdalena Andersson tar hänsyn till just deras hjärtefråga.

Inrikes

Finansministern har lovat stora satsningar i den höstbudget som ska läggas fram i riskdagen den 21 september. Men det är många som vill ha sina förslag med.

1.
Riksdagskollegan Miljöpartiet har länge ansetts ha svårt att få gehör för sina krav som den mindre parten i flera Socialdemokratiska regeringar. Inför höstbudgeten kräver man nu investeringar på totalt 250 miljoner kronor, främst i åtgärder som ska underlätta en klimatomställning. Vad som talar för Miljöpartiets krav är att de, relativt sett, är mycket beskedliga.

2.
Liberalerna dras med ett ihållande lågt opinionsstöd, och har mycket att vinna på att återigen visa att deras stöd till regeringen Löfven resulterar i liberal politik. Kraven är därefter: totalt kräver Liberalerna skattesänkningar på över 30 miljarder kronor.

3.
Centerpartiet ställer också nya dyra krav. Partiet vill se 20 extra miljarder till landsbygden, som bland annat ska gå till utbyggnad av bredband och investeringar i vägar och järnvägar. Pengarna ska dessutom användas för att kompensera lantbrukare för det jordbruksstöd från EU som uteblivit under pandemin.

4.
Expertmyndigheterna Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstittet har båda tagit ställning till de skattesänkningar som Sociademokraterna diskuterar med januariavtalspartierna, och båda riktar hård kritik mot förslagen. Myndigheterna menar att man bör akta sig för att dra på sig ännu större underskott i det redan pressade ekonomiska läge som råder under pandemin.

5.
Socialdemokraternas egna medlemmar och allierade kräver i sin tur framförallt att välfärden ska stärkas efter en vår där bland annat vården prövats hårt. Representanter för LO kallar till exempel tillsammans med socialdemokratiska tankesmedjan Tiden skattesänkningar för ”fantasier”.

  • höstbudget 2020
  • Magdalena Andersson

Inrikes