Kultur

Förbannat roligt

Kultur

Varför skall man egentligen satsa miljarder på att hålla ett par snorungar utan moral under armarna? Blir skälen bättre av att de styr vårt samhälle? Inte om man skalar bort alla förklaringar och sociala konventioner. Om man ser det ur utomjordingens perspektiv. Där han ni Thempander. Att han är en utomjording som levt bland människorna länge är en annan sak.
Themptander ser också tandborstar, fåtöljer och kontaktannonser ur detta perspektiv. I de mindre direkt stor- eller dagspolitiska kollagen är relationer mellan människorna och tingen också politik i bemärkelsen att inget tas för givet.
Subversiv är en samling av runt 260 kollage som skall presentera Themptander för en internationell publik. Det mesta är gjort på senare år och helheten är satt i perspektiv av Flammanmedarbetaren Jesper Weithz, som drar fram kollagets samhörighet med Brechts idé om förfrämligande som metod att få betraktaren att se skogen istället för träna.

Den unga politiska generationen är, liksom tidigare generationer uppväxta med Christer Themptanders bilder. Bilder på militärer, byråkrater, direktörer – ingen kan avfärda dem så enkelt som Themptander. Det kan ibland bli platt, men för det mesta fullgör de sin uppgift. Ty först i satirens värld återställs proportionerna.

    Kultur