Rörelsen

Fördöm den israeliska ockupationen

Palestinska flickor leker vid ett par bilar som vandaliserats av israeliska bosättare i byn Al-Mufagara på Västbanken. Foto: Nasser Nasser/AP/TT:

Verdandi kräver att Sverige agerar mot Israels ockupation och verkar för en självständig palestinsk stat.

Rörelsen

Den 28 september attackerade israeliska bosättare den palestinska byn Mufagara. De kastade sten mot invånarna, välte bilar, slog in fönster och skar halsen av tre får. En treårig pojke fick föras till sjukhus med skallskador.

Så här ser var­dagen ut för palestinier under Israels folk­rätts­vidriga ockupation. Förtrycket fortsätter varje dag, varje minut. Generation efter generation växer upp under fruktansvärda förhållanden.

Som verdandister ligger det i vår natur att kämpa mot orättvisor och att vara en röst för dem som inte hörs och som av olika skäl behöver vårt stöd just nu. Det ligger i vår 125-åriga historia, det är vår stolthet och vår identitet. Det är det som är Verdandi.
Sedan 2019 har Verdandi ett solidaritets­projekt med utbyte mellan palestinska och svenska ung­domar som drivs av Verdandi Örebro tillsammans med Palmecentret.

Verdandi kräver:

  • Att den förhatliga muren som förhindrar palestinier från att resa fritt rivs.
  • Att blockaden av Gaza upphör.
  • Att de illegala bosättningarna fördöms.
  • Att palestinska barn ges rätten att växa upp i frihet och trygghet.
  • Att Sverige agerar mot den israeliska ockupationen och gör allt för att ett fritt, demokratiskt och självständigt Palestina ska bli verklighet.
  • Israel
  • mellanöstern
  • Palestina

Opinion