Inrikes

Förortsborna har tröttnat

Basar Gerecci är nöjd med att de lyckades mobilisera så mycket på bara några veckor.

– När man pratar med äldre kan de säga ”när jag fick mitt första barn för 30 år sedan fanns hur mycket som helst här, ungdomsverksamhet, gratis fritidsaktiviteter, kollo”, nu finns ingenting längre, säger Basar Gerecci, en av arrangörerna bakom Vredens dag i Husby.

Inrikes

Det lilla torget i Husby utanför Stockholm är nästan helt fullt, trots en snålblåst som får fingrarna att tappa känseln och trots att det är lördag eftermiddag. På scenen håller Gustav Fridolin (MP) tal. ”Från Tahrir till Husby, vredens dag”, står det på en banderoll som hängts upp på en av fasadväggarna.
– Vi ville få fram den folkrörelse som finns och knyta an till de folkliga upproren i exempelvis Egypten, säger Abdirahim Hassan, en av arrangörerna.
I Husby har allt fler samhällsservicefunktioner lagts ner eller flyttats. Droppen för Husbyborna, som  resulterade i Vredens dag, var när både vårdcentralen och paketutdelningen försvann i mars i år. Efter att besluten hade fattats har husbybor dragit ihop en namninsamling med över 2 000 underskrifter för att vårdcentralen ska få vara kvar. Kritiker har också påpekat att vårdcentralen i Husby har fått bra betyg av besökarna, till skillnad från vårdcentralen i Akalla, dit det nu är tänkt att husbyborna får söka sig. Det har inte fått landstinget att ändra sig. Det kanske öppnar en privat vårdcentral i Husby i framtiden, men det finns inga garantier.


Abdirahim Hassans småsyskon
går inte i samma skola som han själv gick i som barn i Husby, den är numera nedlagd.
– Det är en lång nedskärningspolitik som pågått och nu försöker man ännu en gång, säger Abdirahim Hassan.
Dagen till ära har han ett plåster i pannan, liksom de flesta andra på torget. Det är en symbolisk protest mot nedläggningen av Husby vårdcentral. Några pratar om att gå till vårdcentralen för att klistra fast dem på dörren efter manifestationens slut.
Det är en bred uppslutning av människor som står på torget i Husby, unga killar i hiphopkläder samsas med damer med rullatorer. Ett stort antal organisationer har ställt sig bakom manifestationen. Abdirahim Hassan är själv aktiv i Ung Vänster, men han säger att det viktiga inte är vilken organisation man tillhör idag, utan att man går ihop för Husby.
– Jag manifesterar idag för att man skär ner där man istället borde rusta upp, säger Rafif Makvol, aktiv i Rädda Barnen, alla borde ha tillgång till basal samhällsservice där de bor.
Själv är hon inte från Husby utan från Jakobsberg, en annan förort. Men säger att det ”är nästan samma sak”. Liknande tendenser går att se över hela Stockholm. Som Veronica Palm, (S) sade i sitt tal under manifestationen:
– Vårdcentralen blir en symbol för hur Stockholm glider isär.

Basar Gerecci är 21 år och har bott i Husby till och från under hela sin uppväxt. Han är aktiv i Megafonen, en ideell organisation som arbetar för att stärka ungdomars politiska inflytande och engagemang i Järvaområdet, där Husby ligger. Han sliter sig från skräpplockningen på torget efter manifestationen för en intervju.
– När man pratar med äldre kan de säga att ”när jag fick mitt första barn som nu är 30 fanns hur mycket som helst här, ungdomsverksamhet, gratis fritidsaktiviteter, kollo”, nu finns ingenting längre.
Han säger att det väcker en bitterhet hos människor när allt mer kommunal och landstingsstyrd verksamhet försvinner.
– De som har makt får mer och de som inte har får allt mindre.
Samtidigt är han positivt överraskad över hur många som slutit upp till manifestationen som pågått hela eftermiddagen, med tal och artistuppträdanden.
– Och att det var en sådan blandning av olika människor, både PRO och ungdomsorganisationer har engagerat sig. Trots att det här är något som vi har dragit ihop på bara tre veckor, det ger mersmak för att ordna nya saker.

Basars kompisar drar i honom. De ska plocka ihop det sista och dra vidare.
Själv står jag kvar och läser ett flygblad från SSU som någon stuckit i min hand. Fakta är uppspaltade på ett enkelt sätt: Vårdcentraler på Östermalm: 19. Vårdcentraler i Husby: 0.
De hade möjligen kunnat lägga till att medellivslängden i Husby är fem år lägre än på Östermalm också.

    Inrikes