Inrikes

”Försäkringskassan har blivit vår fiende”

– Jag har haft patienter som varit döende när de skickats till arbetsförmedlingen, säger Daniel Håkansson, läkare.

Daniel Håkansson arbetar som distriktsläkare i Stockholm. Han möter många patienter som far illa av försäkringskassans regler.
 – Patienterna känner sig fråntagna sin värdighet.

Inrikes

– Tidigare kunde vi doktorer samarbeta med försäkringskassan och göra upp en plan för patienten. Idag har försäkringskassan blivit som vår fiende.
Daniel Håkansson upplever att förändringen har kommit gradvis, men blivit värre sedan tidsgränserna för sjukskrivning infördes. Systemet gör också att patienter känner sig stressade och oroliga för hur de ska klara sig ekonomiskt. I värsta fall kan det leda till ökad sjuklighet.
– Någon som har varit sjukskriven i ett eller två år och sedan får höra att denne är frisk upplever sig inte som trodd, utan utpekad som fuskare. Patienter fråntas sin värdighet.
Ofta får läkare ägna tid åt att förklara regler och hjälpa patienter att fylla i formulär på rätt sätt.

Döende på arbetsförmedlingen

Många av de sjukskrivna som idag hamnar på arbetsförmedlingen har redan tidigare gått ”varvet runt” som Daniel Håkansson uttrycker det. De har utretts på alla möjliga sätt för rehabilitering med resultat att de funnits för sjuka för att kunna arbeta.
– Jag har haft patienter som varit döende när de skickats till arbetsförmedlingen.
Att tala om sjukskrivnas arbetsförmåga tycker han i många fall är direkt hyckleri. Han tar som exempel att någon med en förslitningsskada hypotetiskt skulle kunna klara av att läsa sagor på en förskola ett par timmar varje dag – men ett sådant arbete existerar helt enkelt inte.
– I den bästa av världar skulle möjligheten att ordna någon form av sysselsättning anpassad till den sjukskrivne finnas. Det skulle till och med vara bra för många patienter, men de jobben finns inte idag, det är väldigt slimmat på arbetsplatser. När inte ens friska ungdomar får jobb, hur ska de med allvarliga sjukdomar få det?
Förändringarna i sjukförsäkringssystemet slår framför allt mot människor från arbetarklassen. Daniel Håkansson påpekar att man redan innan förändringarna genomfördes var fullt medveten om att många inom LO-yrken inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.

Tar ut pension

Konsekvenserna är ökade kostnader för försörjningsstöd för kommunerna, vilket bidrar till en ännu större skillnad mellan rika och fattiga kommuner. Daniel Håkansson har också märkt att  sjukskrivna tvingas försöka klara sig utan sjukpenning.
– Framför allt deltidssjukskrivna försöker klara sig på sin lön, eller lever på sin partner. Sedan har jag träffat äldre personer som väljer att ta ut sin pension i förtid. Det är vanligt bland dem som är över 60 år, även om de förlorar ekonomiskt på det.
Att det nya systemet skulle hindra fusk med sjukförsäkringen tror han inte alls på.
– Det är till att börja med en mycket, mycket liten andel som fuskar och de som gör det vet oftast hur man utnyttjar systemet. De åker inte dit ändå.

    Inrikes