Opinion

Försäkringskassan tvingar kvinnor till plågsamt samarbete

“Vi behöver ta tag i det här nu. Progressiva politiska partier måste lyfta Försäkringskassans beslut som en politisk fråga”, skriver debattören. Foto: Anders Wiklund/TT.

Amra Bajric om det faktum att Försäkringskassan nu menar att massor av kvinnor ska försöka samarbeta med män som gjort dem och deras barn illa.

Opinion

 


Jag har en vän
som blev förälskad i en man som efter en viss tid började behandla henne illa. Han var våldsam, manipulativ och elak. Våldet ökade när min vän blev gravid med sitt första barn och strax efter barnets födelse valde hon att lämna. För många så slutar kampen där och då för vi vet att det svåraste att göra i våldsamma relationer där kvinnor far illa är att lämna.

Försäkringskassan har genom sitt nya beslut att omvandla det så kallade underhållsstödet till underhållsbidrag omöjliggjort för tusentals kvinnor att lämna våldsamma relationer. Skillnaden kan vid första anblick tyckas språklig men i praktiken så innebär den att Försäkringskassan slutar betala ut det underhåll föräldrar är skyldiga att betala för sina barn. I stället ska kvinnan samarbeta med mannen gällande utbetalning av underhållet. För min vän, vars ex är dömd för grov kvinnofridskränkning, är det en omöjlighet.

Försäkringskassans beslut är ett av de större stegen bakåt för kvinnlig frigörelse och självständighet. Vi har blivit försatta i ett läge där ekonomiskt välstånd och stöd kommer avgöra för om en kvinna vågar lämna en farlig relation och få har råd med en rättslig process för att få pengar de har rätt till. Inte för att de är giriga och vill straffa mannen för våldet, pengarna går till deras gemensamma barn.

Även när kvinnan har pengar och det sociala stödet som krävs för en rättsprocess är det nästan omöjligt att få mannen att gå med på att betala ut underhållet

Brevet innehållandes information om de nya reglerna damp ned i mångas brevlåda igår:
”Du får det här brevet för att vi bedömer att XX kan betala ut underhållsstödet direkt till dig. Därför överväger försäkringskassan att inte betala ut underhållsstöd från och med november 2017. Om ni har haft samarbetssamtal och fått hjälp av Försäkringskassan men ändå inte kan komma överens kan ni kontakta tingsrätten”.

Även när kvinnan har pengar och det sociala stödet som krävs för en rättsprocess är det nästan omöjligt att få mannen att gå med på att betala ut underhållet. Ens ex kan exempelvis vägra skriva på att det gemensamma barnet ska börja i skolan som en del av utpressningen för att man ska dra tillbaka ansökan om underhåll.

Ytterligare en försvårande aspekt är att alla kvinnor inte har rätt till rättshjälpsskydd via sitt försäkringsbolag eller via staten. Enda undantaget är om man lever på existensminimum. Har man lämnat mannen för mindre än ett år sedan får man inte heller något rättshjälpsskydd. Det gör att en stor grupp våldsutsatta kvinnor saknar medel att driva rättsprocesser om vårdnad.

Min vän är en stark person, påläst, kan sina rättigheter och har stöd i sin närhet. Trots det tog resultatet av en sju år lång rättsprocess precis slut. Försäkringskassan drar nu tillbaka sin hjälp och menar på att hon och så många andra ska försöka samarbeta med män som gjort dem och deras barn illa. Det här är en väldigt farlig utveckling som sker i det fördolda. Det ger mannen oändligt med möjlighet att behålla makten över kvinnan som lämnat honom genom att helt vägra betala summan, trygg i vetskapen att hennes ekonomi är för dålig för att dra honom inför rätta. Eller helt enkelt ställa krav för att pengarna ska komma in varje månad.

Vi behöver ta tag i det här nu. Progressiva politiska partier måste lyfta Försäkringskassans beslut som en politisk fråga. Organisationer som arbetar med våld mot kvinnor och kvinnors rättigheter behöver gå samman för att belysa det farliga i den här utvecklingen. Men framförallt så behöver Försäkringskassan ändra tillbaka sitt beslut innan ännu fler barn och kvinnor far illa.

  • försäkringskassan
  • våldsamma relationer
  • våldsutsatta kvinnor
  • vårdnad

Opinion