Ledare

Forskares åsikter är inte vetenskap

Magnus Norell var redaktör för den kritiserade rapporten om Muslimska Brödraskapet som givits ut av MSB. Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Det är oroväckande att MSB reproducerar och legitimerar islamofobi, enligt Micaela Kedhammar.

Ledare

I förra veckan uppmärksammades en rapport som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerat. Rapporten, med titeln ”Muslimska Brödraskapet i Sverige” är skriven på uppdrag av myndigheten av tre akademiker inom olika fält. Problemet är att rapporten, som ges ut av en svensk myndighet och skrivs med personer med akademiska titlar, saknar all vetenskaplig grund och metodik. Som metod beskriver man hur man har tittat på att Muslimska brödraskapet i Egypten, och ”olika former av empiriska och teoretiska erfarenheter om islamism som rapportens författare har tillägnat sig i olika sammanhang”. Eller översatt till vanlig svenska: man har tittat på hur det ser ut i ett muslimskt land på en annan kontinent och sedan ”tyckt” ihop en rapport.

Rapporten saknar i hög utsträckning källhänvisningar för sina påståenden; påståenden som att till exempel många islamska föreningar och studieförbund skulle ha startats och styrs av Muslimska Brödraskapet. På bloggen Religionsvetenskapliga kommentarer (2/3) sammanfattar 23 olika religionsvetare problemet i detta så här: ”Detta blir till en allvarlig anklagelse, då Muslimska Brödraskapet samtidigt framställs som en i grunden anti-demokratisk, våldsbejakande och samhällsomstörtande organisation. Namngivna personer och organisationer i Sverige blir […] misstänkliggjorda, utan konkreta belägg”. 

På denna kritik svarar Magnus Norell, redaktör för rapporten, så här till SVT Nyheter: ”Har de rökt på innan de läst det? […] Det är ju liksom belagt.” I en senare intervju med SVT Nyheter förklarar han rapportens bristande källhänsvisningar med att ”Det är en översikt av sedan länge kända fakta, som vi har sammanställt”. Senare har rapportförfattarna förklarat sig med att det här faktiskt inte är en vetenskaplig rapport, varför vetenskaplig metodik inte kan krävas.

Konspirationsteorier om islamisterna som infiltrerar och tar över det svenska samhället är något som de flesta av oss är bekanta med, eftersom det är en favoritteori bland de alltmer högljudda islamofober som slänger sig med ”alternativa fakta”. Men att sådant får reproduceras och legitimeras genom svenska myndigheter är mycket oroväckande. För faktum är att en myndighet – och en myndighet för samhällsskydd på det – har publicerat en rapport i vilken tre personer med utskrivna akademiska titlar sprider grundlös rasistisk smörja. Det är allvarligt, speciellt i en tid så rasismen får allt starkare fäste i samhällsdebatten.

Vi måste kunna lita på att det som publiceras av våra myndigheter har genomgått någon slags kvalitetskontroll, och att man inte förutsätter att allt som skrivs av vetenskapsmän är vetenskap. MSB gör bäst i att ta åt sig av kritiken och bättra sig.

  • islamofobi
  • MSB
  • Muslimer i Sverige
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ledare