Nyheter

”Fossilgas” kan bli ”naturgas” igen: ”ordet kan ha förödande konsekvenser”

Natur- eller fossilgas? Språkrådet på myndigheten Isof rekommenderade i slutet på förra året det senare. Nu kan de vara på väg att ändra sig. Miljöorganisationer menar att de påverkats av fossillobbyn.

Nyheter

Det pågår en klimatstrid i det svenska språket. Frågan är om metangas som utvinns ur marken och som används som drivmedel ska kallas natur- eller fossilgas.

På ena sidan står miljö- och klimatengagerade, som menar att ordet naturgas grönmålar en klimatskadligt energikälla.

På den andra bland annat branschorganisationer, som anser att naturgas är det etablerade uttrycket och att metan bara är en av många fossila gaser.

I mitten sitter språkrådet på myndigheten Institutet för språk och fornminnen, som i slutet av förra året rekommenderade att man använde termen fossilgas.

– Vi vill ha en term som är genomlyslig, det är en sak man brukar prata om när det gäller termer. Det vill säga att det är tydligt vad man talar om. Då tycker vi att fossilgas har en del fördelar. Det säger Linnea Hanell på hållbarhetstermgruppen inom Språkrådet, som alltså arbetar med att rekommendera vilka ord som ska användas inom hållbarhetsområdet.

Men Språkrådet kan vara på väg att ändra sig.

Efter att ha kontaktats av Energigas Sverige, en branschorganisation för gasproducenter, menar Linnea Hanell att nya aspekter har framkommit, något som DN var först med att rapportera om. Som just att fossilgas – med vilket man avser fossil metangas – skulle kunna förväxlas med fossil gas, alltså alla gaser med fossilt ursprung.

Organisationen Skiftet är en av de som förespråkar användandet av ordet fossilgas. De har bland annat kampanjat för att få tidningar att konsekvent använda just den termen.

– Jag tycker att det här är helt tokigt. Jag tycker Språkrådet fattade helt rätt beslut från början när de rekomenderade att man använder fossilgas, och jag tycker att det känns jättekonstigt att de ändrar sig på grund av en lobbyorganisation, säger Maria Hammer, som jobbar som kampanjare på Skiftet.

Hon berättar att Skiftet efter att ha läst om Energigas möte med språkrådet, även de krävt att de ska få ett möte med gruppen. Vilket de också fått.

– Det har blivit ett ganska stort problem att man framställer något som är väldigt skadligt som något miljövänligt. Det ordet kan ha förödande konsekvenser, säger Maria Hammer.

Hon får medhåll av Daniel Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen.

– Språkrådet har uppenbarligen blivit lobbade på. Det visar att det finns starka ekonomiska intressen i vilket ord man använder, säger han.

Organisationen Energigas Sverige vill inte ställa upp på någon intervju, men skickar ett kort uttalande via sms.

– Vi rekommenderar hellre användningen av fossil eller naturgas att begreppet inte ska sammanblandas med övriga fossila energigaser, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Linnea Hanell håller inte med om att man låter lobbyorganisationer påverka verksamheten. Rekommendationerna baseras på sakkunnigas expertkunskaper, och inte på vilka som tycker vad, säger hon.

– Företags ekonomiska intressen är inget som vi som myndighet har något som helst ansvar för. De frågor som aktivister driver ska också ligga hos aktivister och inte hos en myndighet.

Hon menar dock att frågan inte är helt enkel, eftersom ett ord måste accepteras och användas av breda grupper för att vara relevant. Att rekommendera ett ord som ingen använder skulle därmed vara meningslöst.

– Det finns grupper som aldrig skulle ta ordet fossilgas i sin mun, och det finns grupper som aldrig skulle ta ordet naturgas i sin mun, säger Linnea Hanell.

På torsdagsförmiddagen kommer Språkrådet att hålla ett nytt möte för att se över rekommendationen att använda ordet fossilgas istället naturgas.

Kommer ni att ändra er?

Det är inte uteslutet. Det är upp till de sakkunniga.

    Nytt