Opinion

Eftervalsdebatt

Framtidens vänster

Vår konsumtion per capita av mat, resor och boyta kan halveras utan svårare verkningar för vårt välbefinnande. Ändå menar insändarskribenten att Vänsterpartiet inte använder sin kunskap för att utforma politik. Foto: Hasse Holmberg / TT.

Insändarskribenten tycker att Vänsterpartiet inte lägger tillräckligt långtgående krav, att de borde prata med väljarna som vuxna och jobba på omställningen.

Opinion

Flera gånger när jag har motionerat eller haft idéer om politiska frågor i Vänsterpartiet har jag fått svaret att ”detta är inte politiskt gångbart” även om man håller med mig i sak. Jag kan inte förstå det svaret. Pensionerade singelkvinnor har för låg levnadsstandard har jag sagt. Det är ingen röstmagnet blir svaret. Privatbilismen är synnerligen oekonomisk och måste halveras. Inget att göra politik på. Vårdkostnaderna kan minskas radikalt med systematisk hälsopolitik. Inte gångbart det heller. Vår konsumtion per capita av mat, resor och boyta kan halveras utan svårare verkningar för vårt välbefinnande. Tystnad.

Vi i vänstern vill så gärna sitta med i regeringen, men det får vi inte. Vi går för långt i våra krav. Men det är ju precis tvärt om! Med merparten av allt kapital i privata händer går biosfären och civilisationen allt fortare ner i ett svart slukhål. Roffare och plundrare härjar fritt. Men vänstern går i flock och farnöte. Rädslan för att ta stadiga tag i de stora frågorna är densamma i alla partier, V ej undantaget.

En borgare är en som tycker sig förmer. Hen känner sig manad att ta ansvar för landet. Det är inget som kan överlämnas till dom inunder, den outbildade, bortskämda och halvkorkade allmogen

Vi har bredden. Som arbetarparti sitter vi på djupare insikter än andra folkrörelser. Men vi nöjer oss med att peka på missförhållanden och ge förslag till korrigeringar av dessa. Det räcker inte nu längre. Vi måste ta ett bredare ansvar.
En borgare är en som tycker sig förmer. Hen känner sig manad att ta ansvar för landet. Det är inget som kan överlämnas till dem inunder, den outbildade, bortskämda och halvkorkade allmogen. Det där ansvaret visar sig dock när vi skrapar på ytan mest handla om den egna realinkomsten, den så kallade levnadsstandarden. En liberal är en som förtjänar att ha högre lön än andra, så enkel är grunden för alliansens ”vänster”.
*
Den enda rörelse som har möjlighet att ta ett mer seriöst ansvar i det fruktansvärda krisläge som nu närmar sig är vänstern. Men visa det då! Tala till väljarna som vuxna till vuxna. Vi har en enorm omställning framför oss och vi vill sätta oss ner och jobba på den, inte skaffa fler kryssningsfartyg, snabbtåg och stridsvagnar. Vi måste ha en parlamentarisk kriskommission för konsumtions-, produktions- och sysselsättningsfrågorna i ett samhälle som snart ska struktureras om i grunden.
Den klaraste sjukdomsinsikten finns i vårt parti. Varför gör vi inte politik av den? Inte gångbart? Ingen röstmagnet? Tvärtom! Rädsla och förtvivlan lyser ur människornas ögon denna höst. Bara om någon börjar tala allvar tänds framtidshoppet åter.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • eftervalsdebatt
  • vänsterpartiet

Opinion