Opinion

Friskolan behöver en naturlig fiende

Spansk skogssnigel i ett laboratorium på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Foto; Björn Larsson Rosvall/TT.

När friskolorna släpptes in på skol­marknaden såg förespråkarna framför sig ett vitaliserat skol-ekosystem med en uppsjö av olikartade skolor att välja på. I stället har det blivit en dysfunktionell och deprimerande monokultur.

Opinion

Inom naturgeografin talar man om invasiva arter. Det är de arter som introduceras till ekosystem, där de i vanliga fall inte hör hemma. Konsekvenserna av invasiva arter i ekosystemen är en stark utbredning på andra arters bekostnad, vilket leder till låg grad av biologisk mångfald och negativa effekter på naturen i stort. En diversitet av arter, det vill säga biologisk mångfald, är ju som vi alla vet vid det här laget vårt bästa skydd mot olika systemhot såsom klimat­för­ändringarnas effekter, eller varför inte ett aktuellt exempel: sjukdomsvirus.

Ett konkret exempel på en invasiv art är den spanska skogssnigeln. Den har inga naturliga motståndare i Sverige, och vid dess införande i svensk natur kunde den därför föröka sig enormt snabbt, då den äter upp andra växter och djur. Detta leder till en låg grad av biologisk mångfald.

I den svenska skoldebatten före införandet av friskolor på 1990-talet pratade politikerna om valfrihet och flera olika sorters skolor, där man främst såg framför sig kooperativ och experimentell pedagogik. Helt enkelt: lite mångfald i skolan. Utifrån det perspektivet verkar ju inte friskolor vara något större hot mot det svenska skolsystemet i sig. Men sedan kom det allt fler stora aktiebolag som etablerade sig i Sverige. Och likt en invasiv art hotar de den mångfald som förespråkarna såg framför sig. Likt en invasiv art sprider Internationella engelska skolan och Academedia ut sig på den svenska skolmarknaden. Och likt en invasiv art har de inga naturliga motståndare som kan stoppa deras framfart.

Friskolor har inte lett till någon mångfald av skolor och valfriheten börjar mer och mer likna en fasad. Man kan välja bland Designgymnasiet, Framtidsgymnasiet, Procivitas och Eductus. Men alla tillhör ju i slutändan Academedia. Vi har gått från statligt monopol på svensk skola, till vad som kommer att bli ett oligopol. Monopolet kunde vi åtminstone påverka och kontrollera. Vidare har det lett till utarmning av offentliga medel till den kommunala skolan, vilket Flamman tidigare rapporterat om (27/3–2021). Lägg till det glädjebetyg där betygen inte motsvarar kunskapsnivån – för att locka till sig fler elever och därmed större skolpeng. Och så vidare.

Inför valet 2022 vore det välkommet om något parti blev friskolornas naturliga motståndare.

  • friskolor