Inrikes

VÄNSTERN I EU-VALET

Fritzon: För att få bort grogrunden till högerextremismen behöver fler komma i arbete

Heléne Fritzon. Foto: Anders Wiklund/TT.

Socialdemokraternas toppnamn vill driva arbetares rättigheter i Europa.

Inrikes

Heléne Fritzon är Socialdemokraternas toppnamn inför EU-valet. Hon har en längre politisk karriär bakom sig med 25 år som kommunalråd i Kristianstad och två år som migrationsminister. 1994 röstade hon ja till medlemskap i EU och 2003 nej till euron. Det är en hållning gentemot EU som hon står fast vid.

– Så som jag röstat bär mycket av svenska folkets uppfattning om EU. Vi ska vara med och företräda Sverige på ett bra sätt, och utvecklingen av kronan har tjänat Sverige väl. Men jag tycker också man ska ha en kritisk hållning till EU, säger Heléne Fritzon.

Det hon syftar på är bilden av EU som byråkratiskt, trögt och krångligt. Det gäller, enligt Fritzon, att vara tydlig med vilken nivå som särskilda frågor ska ligga på.

– De frågor som är relevanta att ta på EU-nivå­­ ska vi ta på EU-nivå. Man måste i varje fråga ta ställning till var beslutet ska ligga och i det ha ett sunt kritiskt förhållningssätt och värdera sitt eget land, sitt uppdrag och sitt parti.

Enligt Heléne Fritzon är EU-valet i år ett värderingsval, där frågor om demokrati är centrala.

– Vi måste ta kampen mot de högerextrema krafterna, för de finns nu i flera regeringar i Europa. Jag har mött dem i ministerrådet och de menar varje ord de säger. I Sverige har vi en överenskommelse om att hålla högerextrema utanför inflytande, det vill jag ta med till EU.

Genom att arbeta kring värderingsfrågor tror Heléne Fritzon att man också kan komma åt andra problem som ger upphov till de högerextrema krafterna.

– För att få bort grogrunden till högerextremismen behöver fler komma i arbete, och framför allt kvinnor.

Men för Socialdemokraterna är det utöver värderingsfrågorna två områden som sticker ut: klimatet och jobben. De vill åt en klimatpolitik som syftar till en långsiktig omställning.

– Högerpartierna i Sverige har fått kalla fötter när alla pratar om klimatfrågan, och då drar man kärnkraftskortet. Men man kan ju inte bygga långsiktig klimatpolitik på kärnkraft, man behöver en hel verktygslåda, säger Heléne Fritzon.

Hon vill se att man arbetar bort hälsoskadliga kemikalier, förbjuder plast och för en offensiv klimatpolitik. Huvudlinjen är att nå Parisavtalets mål.

– Vi vill förbjuda de plaster som hamnar på havets botten och ställer till med elände och förstör för hundratals år framåt. Vi vill stoppa hormonstörande ämnen i barnens kläder och se till att människor inte behöver utsättas för risken att få cancer på sina arbetsplatser på grund av farliga kemikalier. Det finns hur mycket som helst att göra.

Även tågtrafiken vill Heléne Fritzon se satsningar på.

– Vi kämpar för bättre förutsättningar för tågen i Europa. Det berör människors vardag. Många upplever att EU-politiken är långt borta från deras liv men så är det ju inte. Vi vill se till att man ska kunna boka hela tågresor och ha sina konsumenträttigheter även ute på tågsemester i Europa.

Men även jobbpolitiken är fokuserad. Trots att arbetsrätten i och med Januariavtalet hotas på hemmaplan vill Socialdemokraterna på EU-nivå driva frågor om löntagarnas rättigheter.

– Vi vill driva det inom hela EU och initiera idéer och förslag och se konkret politik. Vi måste omgående ha en ny jämställdhetsstrategi i EU också med tydligt uppdrag. Vi vill också se ett metoo-direktiv på EU-nivå.

  • EU-valet
  • Heléne Fritzon
  • Socialdemokraterna
  • vänstern

Inrikes