Inrikes

Gangsterkalkyl om momsen

Sänkningen av restaurangmomsen har lett till färre jobb. Inte fler.
 – Skulle Anders Borg säga att det här är ett sätt att lösa krisen i Europa och skapa jobb i Grekland, skulle han bli utskrattad, säger Roland Spånt, nationalekonom och tidigare chefsekonom på TCO.

Inrikes

”Regeringen, stödd av Miljöpartiet, överför nu varje år 5,5 miljarder kronor från oss skattebetalare till en liten grupp restaurangägare”, skriver Roland Spånt i en opinionsartikel i Gotlands Tidningar. I genomsnitt handlar det om en tusenlapp per hushåll.
– Hade hushållen fått behålla de pengarna hade de haft mer pengar att lägga på ökad konsumtion som mat och kläder, det skulle leda till fler jobb, då efterfrågan hade ökat. Hade man behållit pengarna i staten hade de kunnat gå till att öka lärartätheten i skolan eller andra jobb inom välfärden. Det hade också kunnat ge 10 000 jobb. Det här är en oerhört dålig användning av pengarna, säger han till Flamman.
Att momssänkningen skulle ha lett till tusentals nya jobb kallar Roland Spånt för en ”gangsterkalkyl”. Det går inte att bestämma att en momssänkning kommer att ha en bestämd effekt åt ett visst håll.
– Lobbyorganisationer och politiker från alla sidor använder sig ofta av den typen av resonemang. ”Gör vi så, skapar det si och så många jobb”. Det stämmer inte.

Inga fler jobb

Däremot kan man konstatera att priserna inte blivit lägre. Det tyder på att efterfrågan inte har ökat, enligt Roland Spånt.
– Skulle Anders Borg säga att det här är ett sätt att lösa krisen i Europa och skapa jobb i Grekland, skulle han bli utskrattad.
Han är också förvånad över att Miljöpartiet gjorde upp om momssänkningen med regeringen. Miljöpartiet har tidigare motiverat sitt stöd bland annat med att det skapar fler jobb för ungdomar.
– Men det här är en bransch som tar in hundratusentals människor varje år i arbetskraftsinvandring. Det finns inget som tyder på att det här skulle gynna den svenska arbetsmarknaden.

Lobbyarbete mot partierna

Men även om momssänkningen skulle ha skapat fler arbetstillfällen i branschen påpekar Roland Spånt att det i så fall är väldigt dyra jobb. I genomsnitt har varje arbetstillfälle kostat drygt en miljon kronor. Han tycker det är så bakvänt att man borde överväga vilket inflytande restauranglobbyn har haft och vilka band det finns mellan partier och lobbyn.
– Jag har inte stött på någon ekonom som tycker det här är ett bra sätt att skapa jobb. Det är obegripligt och då kan man börja undra vilka relationer som finns. På engelska brukar man säga ”follow the money” [följ pengarna].
En annan möjlig förklaring kan vara att en särskild åtgärd blir något konkret som man kan peka på och visa handlingskraft som politiker.
– Om man höjer barnbidraget och alla barnfamiljer får lite mer att handla för så blir det lite mer jobb här och där, men det syns inte på samma sätt.

    Inrikes