Krönika

Gay Army är farligare än Green

Krönika

Högsta Domstolen har klargjort att det faktiskt inte är förbjudet för en pingstpastor att läsa sagor från Gamla Testamentet. Åke Green, som höll sin predikan med det uttalade målet att åtalas och dömas, förlorade. Alltid något.
Som vanligt var det inte de stora skurkarna som stod inför rätta. Kanal 5 kommer aldrig att åtalas för att de börjat sända prime time-hets mot folkgrupp. Med dokusåpan Gay Army passeras någon slags gräns, där fördomar inte bara är ofarligt töntiga längre. Programmets budskap är ovanligt tydligt. Icke-heterosexuella män är feminina, dessutom dumma fån som bara bryr sig om shopping och smink. De passar därför oerhört dåligt in i armén, som är till för riktiga män. Bögar är ”de mest osannolika rekryterna i världen”, för att citera Kanal 5.

De enda som protesterat mot Gay Army är nätverket Homo-, bi- och transsexuella i försvaret (HoF), vars arbete för att homosexuella värnpliktiga och officerare ska accepteras, nu slås i spillror. I övrigt tiger alla. Såväl den så kallade homolobbyn (som varken är en lobby eller särskilt homo) som ”Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning”. De förlitar sig enbart på statsmakten och dess lagar.
Dokusåpan Gay Army är, till skillnad från pastor Greens predikan, i Tryckfrihetsförordningens mening hets mot folkgrupp – det vill säga ”varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. Med det menar jag förstås inte att Kanal 5 borde, eller ens skulle kunna, ställas inför rätta.

Tryckfrihetsförordningen klargör också att rätten ska ”hava i åtanke att tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla”. Lagen är alltså inte bara olämplig, utan oftast även omöjlig att använda för att bekämpa fördomar, okunskap, religiös fundamentalism och andra styggelser. Politisk kamp är det enda som hjälper mot den kristna högern. Och de verkligt farliga åsikterna framförs sällan i slutna kyrkorum. Desto oftare på bästa sändningstid. Söndagar klockan 21 på Kanal 5.