Utrikes

Grekland brinner Grekland blöder

”De senaste två åren har varit mycket svåra, vi har redan gått igenom två memorandum som har försvårat våra liv allvarligt”, säger journalisten Afrodite Politi.

Trots våldsamma protester i Aten antog parlamentet det nya åtstramningspaket som kallas Memorandum. Det är det tredje paketet på ganska kort tid och fler lär följa.

Utrikes

– Detta kommer att förändra vårt liv för alltid. De senaste två åren har varit mycket svåra, vi har redan gått igenom två memorandum som har försvårat våra liv allvarligt. Det nya kommer att förstöra allt vi åstadkommit de senaste tio åren. Det löser definitivt ingenting.
Journalisten Afrodite Politi har just kommit tillbaka från de kraftfullaste demonstrationer hon någonsin sett. Gamla grekiska motståndshjältar som Mikis Theodorakis och den 90-årige Manolis Glezos försökte övertala parlamentet att inte ta detta nya åtstramningspaket. Bägge fick omtöcknade tas om hand sedan de drabbats av tårgasen.
Det sägs att 45 olika byggnader brinner men det som är ännu värre är att hela det grekiska samhället håller på att rämna. Manifestationerna är massiva, men enligt Afrodite krävs det ännu starkare reaktioner för att få till stånd en förändring.
– Majoriteten av folk är ganska uppgivna, de är uppskrämda efter allt som hänt: Vi har en arbetslöshet på en miljon i ett land med nio miljoner, 1700 självmord det senaste året. De flesta reagerar med desperation eller depression, fortsätter Afrodite.

Grekland i kaos

Redan nu lever Grekland ett kaos, sjukhusen har inga mediciner skolorna har inga böcker. Detta memorandum är mycket skrämmande en ung anställd kommer att före skatt tjäna mindre än vad det kostar att hyra en lägenhet, en orimlig ekvation för Afrodite.
Enligt en opinionsundersökning har stödet till socialistpartiet PASOK smält ner till 8 procent. Det som inte nämns i svenska media är att vänstern gått starkt framåt, både kommunistpartiet och den radikala vänsterns samlingslista Syriza får 12,5 respektive 12 procent. Den Demokratiska Vänstern som är en utbrytning från Syriza får hela 18 procent.
Tyvärr är vänstern splittrad, Kommunistpartiet ordnar alltid egna manifestationer och inom Syriza finns vill en del lämna eurozonen och EU, medan andra om än kritiska vill stanna kvar. Enligt Afrodite Politi har allt blivit sämre sedan Grekland gick med i euron. Lönerna har stått stilla medan allting blivit dyrare.
– Vi skulle få samma levnadsstandard som Danmark eller Belgien, utbildning och sjukvård skulle bli bättre. Det har blivit tvärtom, vi har redan nu bland de lägsta lönerna inom EU och det kommer att bli ännu sämre nu. Samtidigt kostar allt lika mycket som i Tyskland eller Frankrike.
En sak verkar dock alla inom vänstern eniga om. Denna enorma utlandsskuld är orättfärdig och skall inte betalas. Det finns en kommitté för att analysera skulden, vilken av del som kan anses som rättfärdig och vilken som är orättfärdig.

Argentina förebild

– När de fått igenom dessa nedskärningar kommer skulden att minskas, men på ett sådant sätt att vi måste betala tillbaka, gång på gång. De kommer att rädda bankerna och långivarna, medan människorna går bankrutt, säger Afrodite.
Därför är vänsterpartiernas och de sociala rörelsernas förslag att Grekland skall sluta betala av skulderna, som man gjorde i Argentina.
Afrodite arbetar på det som var Greklands näst största tidning Eleftherotypia, eller arbetade, för de är i strejk sedan två månader. Nu undersöker de möjligheten att ge ut tidningen i de anställdas regi, för att följa ännu ett exempel från Argentina. Går allt som de tänkt sig kom ett första nummer redan i onsdags under namnet Arbetarnas Eleftherotypia.
– Pressen i Grekland går igenom exakt samma kris som resten av landet. Vi har haft en mediebubbla beroende på att några få mediemoguler har tjänat gott på ett stöd från staten, medan vi journalister ofta inte ens fått en lön.
I norra Grekland har ett sjukhus tagits över av de anställda. Krisen i Grekland har inte lösts av det nya paketet, utan kommer troligen att fördjupas. EU ställer nya krav på  ytterligare nedskärningar. Krisen i Grekland är på inget sätt slut.  

 

I Sverige beskrivs det som reformer. Flamman presenterar en sammanfattning av de nedskärningar som beslutades i det grekiska parlamentet den 13 februari. Den är framtagen av Yiannis Bournous från vänsterpartiet Synaspismos.

 

Memorandum för Grekland februari 2012

A) Sysselsättning
Syftet med detta Memorandum är att minska lönekostnaderna med 15 procent fram till 2015 för att den grekiska arbetsmarknaden skall bli mer konkurrenskraftig i jämförelse med ”liknande länder” som Portugal, Spanien och Bulgarien.

FÖRÄNDRINGAR I DEN OFFENTLIGA SEKTORN:

• Uppsägning av alla anställningar med tillsvidarekontrakt i statliga bolag. Alla nya kontrakt kommer att vara tidsbegränsade.
• Översyn av samtliga löneskalor.
• Minskning av antalet tjänstemän från 150 000 till 2015. 15 000 uppsägningar fram till slutet av 2012.
• Vid pensionering får en ny anställning bara skapas sedan fem personer pensionerats.
• Ett omfattande program för att placera 30 000 offentliganställda med 60 procentig lön. Hittar de inget nytt jobb blir de avskedade vid årsskiftet
• Omedelbar privatisering av de offentliga vattenbolagen i Aten (EYDAP) och Thessaloniki (EYATH) och det statliga lotteriföretaget (OPAP).

FÖRÄNDRINGAR I DEN PRIVATA SEKTORN:

Minskning av minimilönen med 22 procent.
Exempel:
• Ensamstående nyanställd: Från 751,39 euro (före skatt och sociala avgifter), till 586,08 euro.
• Ensamstående med sex års arbetslivserfarenhet: Från 887,99 euro (före skatter och sociala avgifter), till 692,63 euro.
För unga arbetstagare (yngre än 25): Ytterligare minskning av minimilönen  med 10 procent Exempelvis: Ensamstående unga under 25: Från 751,39 euro (före skatter och sociala avgifter), nu till 510,94 euro (minskning med 32 procent).

Arbetslöshetsersättningen minskas med 22 procent, från 461 euro till 369 euro.

Egentligen får arbetslöshetsersättningen enligt det nya förslaget inte överstiga 313 euro. I så fall kommer den totala minskningen vara 33procent.

Minskning av lönen i lärlingsutbildningen
Exempelvis:
• Lärling i det offentliga lärlingssystemet (OAED): Från 530 euro (före skatt och sociala avgifter), till 412 euro.

Inga lönehöjningar, tills arbetslösheten minskat till 10 procent (Idag är den officiella arbetslösheten  ca 20 procent)
Exempelvis:
• Gift arbetstagare utan arbetslivserfarenhet: I nuläget 826,54 euro (före skatter och sociala avgifter), kommer att sänkas till 644,70 euro på grund av minskningen med 22 procent. Denna lön kommer då inte att höjas de närmaste fem åren, förutser de officiella prognoserna.

UPPSÄGNING AV arbetstagarnas rätt att begära ett skiljedomsförfarande.
Ett företag med förluster får nu rätt att ensidigt ändra i kontrakt (sänka lönerna och/eller arbetstid), medan arbetarna förlorar sin hittillsvarande rätt att blockera dessa ändringar genom den statliga skiljedomsmekanismen.
Exempelvis:
• Gifta anställda med sex års erfarenhet: Från 963,13 euro (före skatter och sociala avgifter), till till 751,21 euro.

Minskning av kollektivavtalens kvardröjande giltighet från sex till tre månader
Idag gäller att om ett det ”nationella generella kollektivavtalet” (EGSSE) löper ut utan att ett nytt avtalats, så gäller det utgångna kollektivavtalet i sex månader. Denna tid minskas till tre månader. Om det fortfarande inte finns något avtal efter dessa tre månader kommer den befintliga minimilönen att bli grunden för alla löner!

Konsekvenser:
Arbetsgivare kan medvetet skjuta upp godkännandet av ett nytt kollektivavtal för att minska de anställdas löner till miniminivån. Anställda som är nära pensionsåldern kommer att avskedas och få ersättning lika med minimilönen.

Exempelvis:
• Gift kvinna med två års arbetslivserfarenhet: Från 890 euro (före skatter och sociala avgifter), nu till 586 euro.
• OBS: De befintliga kollektivavtalen kommer att sluta vara giltiga ett år efter godkännandet av den nya lagstiftningen. Alla nya kollektivavtal måste vara treåriga.
 

B) Pensioner
Ny lag om sociala avgifter, som syftar till att minska dessa med 0,4 procent av BNP (alltså av 600 miljoner euro). Detta kommer att medföra:
En minskning av pensionsskyddet i de viktiga offentliga företagen med 15 procent, bland dem den grekiska teleorganisationen och bankerna.
Exempelvis:
• Högavlönade minskar sin pension från 1900 euro till 1615 euro.

Minskning med 7 procent av pensioner från flottan.
Exempelvis:
• Pensionär från flottan: Från 900 euro, nu 765 euro.
• OBS: Dessa minskningar träder i kraft retroaktivt från 1 januari 2012.
Ny översyn av alla sociala trygghetssystem i juni 2012.

Sänkning av avgifter till socialförsäkringssystemet med 2 procent år 2012 och ytterligare 3 procent år 2013.
Konsekvenser:
Socialförsäkringen kommer att förlora minst 200 miljoner euro i 2012 och ytterligare 500 miljoner euro 2013. Om vi till detta lägger en sänkning av lönerna (med kraftiga minskningar av de sociala avgifterna som följd), kommer det årliga underskottet att uppgå till 5 miljarder euro för 2012 och 2013.

C) Avskaffandet av två offentliga organisationer som subventionerar bostadslån (OEK och OEE)
Konsekvenser: Dessa två statliga organisationer erbjuder lån med låg ränta till lågavlönade arbetstagare för köp och renovering av hus. Avskaffande innebär att dessa lån försvinner. Det kommer att resultera i en ytterligare försämring av den redan dramatiska situationen i byggsektorn, dessutom till förlust av sociala avgifter från denna sektor.

D) Sociala förmåner
Målet är att spara ett belopp motsvarande 1,5 procent av BNP under 2013-2015.
För att uppnå detta kommer det att skapas nya och ännu strängare kriterier för vilka som får ta emot sådana förmåner, gällande egen inkomst, familjens inkomst och även funktionshinder. Tusentals medborgare med funktionsnedsättning, som lever under fattigdomsstrecket, kommer att förlora sina sociala förmåner.

    Utrikes