Nyheter

Gruvbrytning hotar dricksvattnet för 400 000

Ett vattendrag söder om Gränna. En gruvbrytning riskerar att påverka vattnet i hela området, enligt insändarskribenten. Foto: Adam Ihse/TT.

Bolaget säger sig ha löst problem med en nygammal plan för brytning av särartsmetall i Norra Kärr. Det är svårt att tro på, eftersom gruvor alltid hotar sin närmiljö.

Nyheter

Det kanadensiska gruvbolaget Leading Edge Materials kommer med nygamla planer på en gruva vid Norra Kärr i närheten av Gränna. Enligt bolagets vd Filip Kozlowski har man kommit på ett nytt sätt att utvinna särartsmetaller. Man säger att skillnaden med den nya planen är som natt och dag. Man talar om att de planerade sandmagasinen inte ska verkställas samt att den kemiska processen kommer att flyttas till annan ort. Intressant! Det betyder att den kemiska processen, med svavelsyra för utvinningen av metallen, också ska tas om hand av någon annan ort. Vilken ort är tänkt att det ska vara? Tror man sig undgå ansvaret genom att flytta den giftiga hanteringen till en annan plats? Hur är det med uranstrålningen vid brytningen av det tänkta materialet – och varför talar man aldrig om den faran i brytningsarbetet?

Man säger sig ”endast” ha gruvbrytning, krossning, malning, magnetisering av berg- massan på området. Vid utvinning av metallen kan nämnas att 99 procent av bergmassan är avfall. Vilket betyder att det kommer byggas berg med avfallsmassa i ett område där det kommer lakas ur till olika befintliga större och mindre vattendrag. Vattendrag som kommer mynna ut i någon närliggande sjö. Dessutom finns redan stora befintliga bergssprickor mot Vättern, även om man säger sig minska mängden processvatten. Vättern som i dag försörjer cirka 400 000 människor med dricksvatten. Hela tanken på att etablera en gruva på områdets högsta punkt är ett stort misstag.

Filip Kozlowski säger att det funnits motstånd och risker som nu är åtgärdade. Den uppfattningen får nog stå för Filip Kozlowski . Det finns inte en gruva i hela världen som inte är ett riskmoment när det gäller naturen. Länsstyrelsen i Jönköpings län och Bergsstaten har tidigare avslagit ansökan då bolaget saknar ett Natura 2000-tillstånd vilket är en EU-standard för skydd av naturområden. Därtill har även gruvfrågan varit uppe i Riksdagen och Regionen i Jönköpings län har i sin budget skrivit att regionen aktivt ska skydda Vättern som vattentäkt från gruvverksamhet. Jag tror nog att det fortfarande finns ett massivt motstånd mot gruvan. Som argument för gruvor talas det ofta om att förse vindkraftverk och teleteknik med särartsmetaller men aldrig om att dessa också används till robotar och raketer.

Vad som ytterligare är skrämmande är att EU gör starka påtryckningar om att Sverige ska förse andra EU-länder med särartsmetaller för att vara oberoende av Kina som leverantör samtidigt som EU:s Natura 2000-tillstånd ska gälla för att skydda vår natur. Hur hänger det ihop? Hur kan det komma sig att Sverige har lägst skatt i världen på vinst i gruvindustrin genom minerallagen, en skatt om 0,2 procent, samtidigt som vi är bäst i världen på att skänka bort våra naturtillgångar till olika främmande utländska bolag?
Efter många års protester från närboende och naturskyddsföreningar samt de människor som tar sitt dricksvatten från Vättern kommer kampen kvarstå för att skydda vår miljö mot hugade gruvbolag som ser snabba vinster med miljöfarlig verksamhet i vårt närområde.

  • Gruvbrytning
  • gruvindustrin

Nytt