Ledare

Håll i och håll ut i prostitutionsdebatten

Oavsett om straffen höjs eller inte måste polisen lägga mer resurser på att gripa sexköpare. Foto: Hanna Franzén/TT.

Minst en av tio män har någon gång köpt sex. Det kan vara din pappa, din son eller din man. Låt inte det faktum att det känns kul att håna Paolo Roberto stå i vägen för en verkligt viktig debatt om sexköp.

Ledare

Att det krävs en B-kändis med narcissistiska drag för att en debatt om mäns sexköp ska få lite medvind. Det är för sorgligt. Det som utlöst det momentum som nu finns i debatten om sexköp var att Paolo Roberto under natten till fredag förra veckan greps tillsammans med tio andra män i samband med en razzia mot en lägenhetsbordell på Östermalm i Stockholm. Insatsen var en del av ”insats torsk” som ägde rum under förra veckan och resulterade i att 28 män greps.

Under helgen gick debatt­vågorna höga på sociala medier och i tidningarna. Organisationen Inte din hora som företräder människor med erfarenheter av att sälja sex och Talita som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål gavs mycket rättmätig uppmärksamhet. Både Ica och Coop slutade sälja Paolo Robertos pastaprodukter. Det är bra.

Under måndagen rapporterades det återigen om en razzia mot en massagesalong i centrala Stockholm. I polisens nät hamnade denna gång en polis, som enligt uppgifter till SVT jobbar i yttre tjänst. Han misstänks för koppleri. Nyheter av detta slag får sällan någon större genomslagskraft utan stannar som en artikel på någon av kvällstidningarnas sajter. Men nu, när vi på nytt fått upp ögonen för brotten bryr vi oss igen. Det är också bra.
Men vi vet också att intresset för de här frågorna troligen kommer att vara kortare än vad det tar för Paolo Roberto att återuppbygga sitt varumärke.
Vad kan vi göra?

1. Straffen för sexköp måste bli socialt kännbara
För att få ner efterfrågan på prostitution och sexköp måste straffen bli mer socialt kännbara. I dags­läget kan det räcka med att betala ett strafföreläggande och lämna sin jobbadress för polisen att kommunicera via. Inga brev från polis­myndigheten hem i brevlådan, inget brott man behöver förklara för familjen eller kollegorna. Kort sagt, torskarna har inte så mycket att förlora om de blir tagna av polisen. En straffskärpning skulle ändra på detta och kanske skulle det skrämma fler sexköpare och få dem att avstå.
Politiskt höjs nu fler röster för straffskärpning. Hösten 2019 var Vänsterpartiet ensamt om att vilja skärpa straffen för sexköp. I en rundringning gjord av P3 Nyheter (19/5) vill nu fem av åtta riksdagspartier att bötesbeloppet tas bort och att straffet skärps till fängelse.

2. Hjälpa offer för människohandel och prostitution ur sin situation
Att skärpa straffet från ett bötes­straff till ett fängelsestraff möjliggör också att man gör offret för sexköpet, den prostituerade kvinnan, till målsägare. Det är en möjlighet som saknas i dagens lagstiftning. För många prostituerade i Sverige är sannolikheten hög att de är utsatta för människohandel och är fast i situation där de tvingas sälja sex. Som brottsoffer skulle de prostituerade få rätt till skadestånd och andra former av kompensation och dessutom skulle incitamenten och möjligheterna att ta sig ur situationen förbättras. Om vi dessutom ger de här kvinnorna rätt till uppehållstillstånd så skulle människohandlarnas grepp om dem minska betänkligt.

3. Öka resurserna för att lagföra fler sexköpare
För att straffen ska kunna få någon effekt, oavsett om de höjs eller inte, på sexköpares beteende måste brotten uppdagas och sexköpare gripas. Därför måste polismyndigheten lägga betydligt mycket mer resurser på dessa slags brott.

  • människohandel
  • prostitution
  • sexköp

Ledare