Nyheter

Håll inte kärnkraften under armarna

”Det är oroande för oss i freds- och miljörörelsen att det finns förslag som innebär att Vänsterpartiet lånar ut sin röst till dem som vill bevara det gamla”, skriver Annika Jacobson.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, uppmanar kongressombuden att rösta mot en förändrad syn på kärnkraften.

Nyheter

Greenpeace välkomnar att Vänsterpartiet i sitt eko-eko-program vill flytta fram positionerna som en av de mest radikala rösterna i Sverige för en progressiv klimatpolitik. Samtidigt är vi djupt oroade över förslagets punkt 70 som föreslår att ”kärnkraftsavvecklingen ska ta hänsyn till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden”.
När Vänsterpartiet nu samlas till kongress vill jag uppmana ombuden att stryka detta stycke.
Ett uttalat stöd för att exportera kärnkraftsel skulle innebära en förskjutning av Vänsterpartiets politik i en riktning som gör att kärnkraften hålls under armarna. Det skulle allvarligt underminera möjligheten att snarast möjligt ställa om till ett förnybart energisystem, vilket i sig är det effektivaste motmedlet mot klimatförändringarna.

Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten och samhället behöver prioritera den högt. Men den är ändå bara en del av de miljöhot vi står inför: den dramatiska förlusten av biologisk mångfald i haven och på land, förgiftning och påverkan av tungmetaller och naturfrämmande ämnen i vår vardag, för att nämna några. På den listan finns även det radioaktiva hotet mot både människor, samhällsstrukturer och ekosystem.
Roten till dessa hot är gemensam: att våra produktionsmetoder är ohållbara och att vår konsumtion är för stor. Att försöka lösa ett av hoten genom att bidra till ett annat är inte en lösning. De kan inte hanteras var för sig; allt hänger ihop.
Greenpeace är en global miljöorganisation som agerar för att skydda och bevara miljön och verka för fred. En av våra viktigaste prioriteringar för att uppnå detta är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Men vi kompromissar inte med helheten; vi strävar efter en värld i fred och ekologisk balans.
Dessutom är det inte heller nödvändigt att välja mellan pest eller kolera, mellan kärnkraft eller fossilt. Det är fullt möjligt att i Sverige och andra länder bygga ett hållbart samhälle med 100 procent förnybar energi. Inför klimatmötet i Paris förra året visade Greenpeace i en omfattande rapport att världen kan rädda klimat och miljö genom att fasa ut både smutsig fossilkraft och farlig kärnkraft till 2050.
Men skälen till att vi vill avskaffa både kärnkraft och fossilkraft går också bortom klimat- och miljöfrågor. Det handlar om global rättvisa, demokrati och fred. Gårdagens storskaliga energiproduktion motverkar en demokratisk och rättvis värld och kan orsaka spänningar och krig. Omställningen till 100 procent förnybar energi för alla är inte bara en energirevolution, det innebär en radikal samhällsförändring och är ett kraftigt motgift mot de kortsiktiga vinstintressen som offrar klimat och miljö.

I november förra året samtalade Naomi Klein med Johan Rockström i Stockholm om utmaningarna för klimatet. Naomi Klein var tydlig: Att nå 100 procent förnybart är vår snabbaste väg till global stabilitet och fred.
Vägen till fred går via fred. Vägen till förnybart går via förnybart. Därför är det oroande för oss i freds- och miljörörelsen att det finns förslag som innebär att Vänsterpartiet lånar ut sin röst till dem som vill bevara det gamla, till dem som vill behålla kärnkraften så länge som möjligt.
Jag uppmanar kongressombuden att istället lämna det gamla och omfamna det nya: verka för en utbyggnad av förnybar energi för att snarast möjligt kunna ersätta kärnkraften och för att svensk export av förnybar el ska bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden.
Framtiden är förnybar – för freden och klimatet. Stryk punkt 70 i eko-eko och låt Vänsterpartiet leda vägen i energirevolutionen.

  • #vkongress
  • greenpeace
  • kongress
  • vänsterpartiet

Nytt