Inrikes

Hamnblockad av ryska varor är olaglig – facket byter strategi

Göteborgs hamn har varit stängd för ryska fartyg. Nu öppnas den upp igen.

Hamnarbetarförbundet får nej i Arbetsdomstolen. De Svenska blockaderna av ryskt gods är därmed över – nu satsar förbundet på att stoppa transporter innan de når hamnen.

Inrikes

Nej, det är inte okej att blockera hamnen. Det beslutade arbetsdomstolen på onsdagen.

Därmed är nya blockader mot ryska hamnar av den typ som hållits av både Hamnarbetarförbundet och Transport olagliga.

– Vi kommer inte att förlänga blockaden, säger Sirin Celik, utredare på Transport till Flamman.

Hon menar att trafiken till Svenska hamnar från Ryssland i princip har avstannat helt, och att EU också går framåt med gemensamma regler som ska stoppa handel med Ryssland.

– Jag tror att våra hamnarbetare har varit ett föredöme inom EU, säger Sirin Celik. 

Det var Hamnarbetarförbundet som hade krävt ett bestlut i Arbetsdomstolen efter att arbetsgivarorgansiationen Sveriges Hamnar hade lämnat ett formellt klagomål på deras blockad, som gjordes i sympati med hamnarbetare i Ukraina. 

Arbetsdomstolen menar dock att det inte är frågan om en lovlig sympatiåtgärd, eftersom det saknas en “lovlig primär stridsåtgärd” i Ukrainska hamnar. Blockaden är därmed att betrakta som en otillåten politisk stridsåtgärd. 

– Vi får helt enkelt lägga om strategin. Istället för att försöka påverka arbetsgivarnas beteende på förhand genom långsiktiga blockadvarsel, får vi vara vaksamma och reagera snabbt om något av Sveriges Hamnars medlemsföretag återupptar affärerna med ryska intressen. Vi hoppas att allmänheten fortsätter att hjälpa oss med att identifiera ryska fartyg påväg till Sverige, säger Hamnarbetarförbundets Martin Berg i ett pressmeddelande.

    Inrikes