Opinion

Till minne: Samir Amin 1931-2018

”Han hjälpte vänstern förstå globaliseringen”

Samir Amin. Foto: Die Linke.

Opinion

Den fransk-egyptiske marxisten och ekonomen Samir Amin avled den 12 augusti i Paris, vid 86 års ålder. En marxist med stort genomslag i Syd och i den världssociala rörelsen, men även på debatten i nord, kring imperialism, underutveckling och Eurocentrism.
Amin föddes 1931 i Kairo av en fransk mor och en egyptisk far. Att modernisera samhället bort från fattigdom, underutveckling, kolonial dominans blev en självklarhet för Amin redan som barn. Hans fokus har varit att utveckla marxismen till ett levande redskap för att förklara och bekämpa den globala polarisering mellan nord och syd som Amin såg som oupplösligt förbunden med kapitalismens inneboende logik.

Amin läste i Egypten och Frankrike och var politiskt aktiv i kommunistpartierna på båda håll. Han knöt många kontakter med senare ledande intellektuella och politiska ledare i de franska kolonierna. Han blev tidigt kritisk till Sovjetkommunismen, både för dess brist på demokrati och utvecklingsmodell, och var mer inspirerad av den maoistiska modellen, även om han även kritiserat Kina för att inte ha demokratiserats. I den franska vänstern träffade han också sin livskamrat Isabelle.

Amin skrev otaliga böcker och artiklar på franska, arabiska och engelska. De mest kända böckerna som finns översatta till svenska är Den globala kapitalackumulationen (1974), Eurocentrism (1989), Kapitalism i globaliseringens tid, (1997), Arabvärlden och Europa (2004) och Det liberala viruset (2005). Flera av hans artiklar har översatts i tillexempel Socialistisk Debatt och Clarté.
Doktorsavhandlingen L’accumulation à l’échelle mondiale, (Den globala kapitalackumulationen) 1970 utvidgade Marx analys av kapitalismen till global nivå. Den blev tongivande i ”beroendeskolan” och ”världssystemteorin”. Amin visar där hur underutvecklade länders exportinriktning och koppling till metropolernas ekonomier plundrar dem och förhindrar övriga landets modernisering. I stället skapas en ”utveckling av underutvecklingen”.

Amin hjälpte vänstern att förstå globaliseringen som dominerad av fem monopol – av massförstörelsevapen, högteknologi, råvaror, global kommunikation och finansiella flöden – vilka ersatt uppdelningen mellan industrialiserade och icke industrialiserade länder som grund för den globala polariseringen. Den hierarkiskt organiserade globala produktionen ger upphov till ett ojämnt utbyte som gör att samma arbete avlönas mycket lägre i ett land i periferin jämfört med i dess centrum.
Förankringen i politik och teori – i både nord och syd – skiljde ut Amin från andra i samma tradition, som André Gunder Frank, Immanuel Wallerstein och Giovanni Arrighi. Amin var professor, men också rådgivare i flera länder i Afrika, han var chef för FN:s planeringsorgan för Afrika IDEP, och fram till sin död chef för Thirld World Forum i Dakkar, Senegal, tidvis med stöd från Sida, utverkat av Olof Palme själv. Amin förutsåg finanskrisen, den oheliga alliansen mellan imperialism och islamism, att Kina och inte Japan skulle bli nästa stora ”upcoming power”, att EU och EMU var ohållbara som vänsterprojekt, och så vidare.

Han betonade att kapitalismens huvudmotsättning löper mellan den finansiella oligarki som dominerar världsekonomin å ena sidan, och de arbetande klasserna i alla länder å den andra. Han underströk att hans arbete inte handlade om att ”förhålla sig till (Marx’) heliga uppenbarelsen av 1859”, utan om att ta vid och bygga vidare på det Marx ännu inte hade hunnit reda ut, som Nord-Syd-relationerna eller Eurocentrismen.
Han förstod både vänstern i Nord och Syd och betonade att de behövde varandra och har i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier och Ingemar Lindberg på LO ofta besökt Sverige.

Amin lämnar ett rikt politiskt och intellektuellt arv efter sig. Det är i dag mer känt i syd än i nord. Vi har allt att vinna på att ändra på den saken, för få kan ge så bra vägledning till hur vi förändrar dagens ohållbara värld. Valet står fortfarande mellan socialism och barbari, som Amin brukade påpeka.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • Samir Amin

Opinion