Krönika

Har vi religionsfrihet så har vi

Krönika

Det svenska folket är ett av världens mest sekulariserade. Men Sverige är inte en sekulär stat. Det är därför vi kan få konstiga debatter som den om samkönade par ska få gifta sig i kyrkan.
Visst ska lagen vara lika för alla. Men jag har aldrig förstått varför homosexuella måste få gifta sig.
Tvåsamheten har jag inget emot. Jag har själv levt i parförhållande i nästan hela mitt vuxna liv. (Tvåsamheten har visserligen uppkommit i en viss historisk situation. Men sociala konstruktioner är ju också verklighet). Det jag däremot ifrågasätter är vad den statliga sanktionen ska vara bra för.
Arvsrätten? För mig är det inget problem eftersom jag ändå inte har några pengar. Och för den rike är det väl bara att skriva testamente. Så länge man inte har barn är det ju fritt fram att testamentera bort allt man äger till sin fru, sin granne, sin lover-boy, sin kanariefågel eller till maoistgerillan i Nepal. I juridisk mening är äktenskapet ganska meningslöst.

I Sverige har staten lagt ut viss myndighetsutövning (vigselrätten) på mer eller mindre suspekta religiösa samfund. Myndigheter ska givetvis inte diskriminera folk. Samtidigt vore det orimligt om sekter som anser att bögar och flator ska brinna i helvetet skulle tvingas arrangera vigsel för samkönade par.
Det finns ett väldigt enkelt sätt att lösa frågan. Frånta alla religiösa samfund (inklusive Svenska kyrkan) den juridiska vigselrätten. Då får de tro vad de vill och viga vilka de vill
För de kärlekspar som absolut vill fläka upp sitt privatliv för statens representanter kan ett enkelt civiläktenskap anordnas. Därefter får de som vill gå till sin kyrka och (helt icke-juridiskt) viga sig inför sin gud. De som vill sjunga en psalm får göra det och den som vill offra en get till Molok får göra det. Mycket svårare än så är det faktiskt inte.

Rörelser som Kväkarna eller Missionsförbundet, som ser tron på Kristus som det centrala i kristendomen, har traditionellt en tolerant inställning till homosexuella och kommer säkert vilja viga samkönade (kristna) par. Pingstkyrkan, Livets ord och liknande som bryr sig mer om vad USA-högern säger än vad som står i den Heliga skrift, kommer säkert att vägra. Och det är deras fulla rätt.
För har vi religionsfrihet så har vi religionsfrihet. Det kan aldrig finnas någon “rätt” för oss normala, sekulariserade människor att kräva att få bli mottagna av religiösa sekter.