Inrikes

Hårda krav för asyl för ensamkommande HBTQ-personer

”Migrationsverkets handläggare verkar ställa väldigt höga krav på erfarenheterna av sexuella och emotionella relationer hos de här barnen med tanke på deras låga ålder, konstaterar Daniel Hedlund. Foto: Jessica Gow/TT.

För homosexuella ensamkommande barn som söker asyl som är det avgörande att kunna visa på praktisk erfarenhet, visar en ny studie. Men hur lätt är det egentligen för en sextonåring?

Inrikes

Forskarna Thomas Widmark och Daniel Hedlund publicerade i veckan resultaten av sin senaste forskning i Journal of refugee studies. Bakom studien ligger ett unikt material: Ett helt års asylbeslut för ensamkommande barn. Att få ut ett så omfattande material från Migrationsverket är långt ifrån någon självklarhet.
Därefter kommer förstås frågan om bearbetning.
– Jag fick ut besluten som pdf-filer. För det året, 2011, var det över 2000 stycken. Sen har jag suttit och öppnat dem en och en och kategoriserat dem, säger Daniel Hedlund till Flamman.
Vad Daniel Hedlund letade efter var de asylbeslut där den ensamkommandes sexualitet legat till grund för beslutet. Vad han hittade förvånade både honom och forskarkollegan Thomas Wimark. Resultaten gick stick i stäv med både medierapportering och tidigare forskning om hur asylsökande ensamkommande homosexuella behandlas.

Vad mer teoretiskt inriktad forskning tidigare tytt på är att asylprövningen till stor del bygger på ett fastställande av en HBTQ-identitet rent psykologiskt. Daniel och Thomas resultat tyder snarare på det motsatta: att besluten så gott som uteslutande baseras på vad de ensamkommande har för praktiska erfarenheter.
– Det vi inte kunde se i de här besluten och som har diskuterats väldigt mycket i forskning om homosexualitet och asyl, det är frågan ”är de verkligen homosexuella?”, det vill säga i något slags identitetsbemärkelse. Det ser vi inte alls, inte i något av de här besluten, säger Daniel Hedlund.
– I stället fokuserar man då på relationslivet. Och det är intressant att alla de sökande har en och ofta flera relationer som de kan hänvisa till. Ofta är det just en av de här relationerna som har gjort att någon har upptäckt dem i en akt eller att det har skapats ett rykte kring dem, och lett till att de tvingats fly.

 

Höga krav

Migrationsverkets handläggare kräver exempel på homosexuella relationer och det har barnen, trots att de är unga. 70 procent av de fall som granskats i studien slutade också med asyl för de ensamkommande.
Men kraven är ändå väldigt höga, menar Daniel Hedlund. I hans material har barnen en medelålder på 16,5 år. Med en snittid från ansökan till asylbeslut på ett halvår innebär det att de erfarenheter barnen ska berätta om har inträffat innan 16 års ålder.
– Migrationsverkets handläggare verkar ställa väldigt höga krav på erfarenheterna av sexuella och emotionella relationer hos de här barnen med tanke på deras låga ålder, konstaterar Daniel Hedlund.
Charlotta Lundborg är jurist och har flera gånger företrätt homosexuella asylsökande.
– Jag har exakt samma bild, säger hon till Flamman.
– Det är höga krav för vem som helst, men när man kommer från en kultur där homosexualitet är någonting man inte får prata om blir kraven nästan oöverstigliga. För det krävs att du kan uttrycka dig själv om hur du tänker och känner och vad du har varit med om.
Innebär det här att asylsökande som borde fått asyl riskerar att få avslag för att de har svårt att uttrycka sig när de ska berätta om sina erfarenheter?
– Ja, så är det. Jag vet att det är så.
I Sverige kan man fortfarande få asyl om Migrationsverket bedömer att man riskerar att utsättas för förtryck i hemlandet. Det kan handla om statligt förtryck, eller om att kränkningar eller våld från familj, släkt eller andra invånare.
Sedan 2016 får asylsökande som regel inte permanenta uppehållstillstånd.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • asylansökan
  • ensamkommande barn
  • hbtq
  • homosexuella
  • uppehållstillstånd

Inrikes