11 vänsterprofiler om valet och kvalet

”Historiens lärdomar har ignorerats”

Folke Olsson. Foto: Privat

Vad hände och vad gör vi nu?

Varför gick det som det gick i valet?
– 30 års besinningslös nyliberal politik där samhällets andel av ekonomin krympts med ungefär lika många procent (se Katalys rapporter) till förmån för ett expansivt finanskapitals intressen med dramatiskt fördjupade klassklyftor och en kontinuerlig urholkning av välfärdsstaten till förmån för privata profitintressen.
– Avsaknaden av ett tillräckligt övertygande och tydligt vänsteralternativ som innehåller en samhällskritik som belyst det ekonomiska systemets orättfärdighet och allt hårdare rovdrift på människor och natur.

Vad vill vi aldrig se igen i en valrörelse?
– Politikens anpassning till den fascistisering som sveper fram även i Sverige. Det politiska etablissemangets eftergivenhet i stället för motoffensiv har bidragit till extremhögerns framväxt – historiens lärdomar har ignorerats.

Din största rädsla framöver?
– De akuta och snabbt accelererande klimatförändringarna. De ekonomiska intressenas tilltagande dominans över politiken tvingar fram en prioritering av kapitalets profitintressen framför en räddning av livets förutsättningar. Vetenskapen ignoreras och klimatmålen riskerar att haverera.

När ljusnar det och vad kommer vi få se då?
– När vi inser att kapitalismen är oförenlig med en hållbar framtid, att historien inte är slut, att inte heller kapitalismen hör evigheten till.

Vad är ditt råd till den som känner att den bara måste göra någonting? 
– Att stå vid sidan om och två sina händer skapar bara känslan av maktlöshet.  Gör som en gång arbetarrörelsens pionjärer – ta saken i egna händer tillsammans med andra, aktivitet och organisering kan göra allting möjligt och gör livet meningsfullt i vidare bemärkelse.

  • #val2018
  • eftervalsanalys
  • eftervalsdebatt