Nyheter

Hit med pengarna!

Foto: Mangus Glans/PPM/TT.

Kerstin Eldh om pensionsskandalerna som duggar tätt i det svenska pensionssystemet.

Nyheter

 


Skandalerna duggar tätt
i det svenska pensionssystemet. Den senaste gäller fondbolaget Allra. På bara en månad lyckades det skapa en vinst på 88 miljoner som gick direkt till bolagets ägare. Det känns som en illustration till titeln på Dick Forslunds doktorsavhandling om PPM-systemet: Hit med pengarna!
Forslund hade studerat marknadsföringen av PPM-valet. Där påstods att vi som enskilda individer skulle kunna bestämma vår egen pension. ”Det är viktigt att du förstår att det här är ditt eget ansvar. Du kan inte skylla på någon annan om du tycker att pengarna har placerats fel.”, skrev Finansdepartementet.
Här ”står ett stort kollektiv utan tvivel alltså inför ett stort gemensamt tillkortakommande”, kommenterade Forslund. Det är det tillkortakommandet vi ser nu.
PPM-systemet skapades inte för att gynna pensionärerna. Det var klart från början. Väldigt lite har skrivits om att det inspirerades av Pinochets blodiga diktatur i Chile där hans socialminister, José Piñera, skapade Chiles nyliberala pensionssystem.

Piñera har själv berättat att riksdagens pensionsgrupp under ledning av Bo Könberg från folkpartiet besökte honom. De ville veta närmare hur det chilenska pensionssystemet med premiebaserat sparande fungerade. De förändringar i pensionssystemet som genomfördes 2001 i Sverige var alltså inspirerade av Piñera, vilket han stolt berättat.
För detta blev Bo Könberg belönad. Han tilldelades stora aktiepriset 2001 för sin insats som ordförande och drivande i den fempartigrupp som arbetade fram det lagförslag som föreskriver att AP-fonderna ska satsa sitt kapital i aktier utan att äga så mycket att de kan påverka företagens styrning.
Det är alltså aktieägarna som vårt pensionssystem gynnar genom att driva upp aktievärdet. Som en konsekvens satsas inte våra pensionspengar på att bygga ett hållbart samhälle till nytta för framtida pensionärer. De såg vi senast när 400 Findusarbetare blev arbetslösa i ett företag där Första AP-fonden satsat pengar men inte tog ansvar.

  • fattigpensionärer
  • pensionärer
  • pensionssystemet
  • ppm

Nytt