Inrikes

Hundratals V-medlemmar i upprop: Fäll regeringen

Storkyrkobrinken i gamla stan i Stockholm, där vänsterpartiet har sitt riksdagskansli.

Efter att Kommunal och IF Metall gått med på arbetsgivarsidans krav kräver nu hundratals medlemmar i Vänsterpartiet att partistyrelsen fäller regeringen.

Inrikes

Vänsterpartiets löfte om att fälla regeringen var en av grundbultarna i den överenskommelse som låg till grund för att regeringen Lövfen skulle kunna tillträda. V röstade inte emot regeringen, men lovade att fälla den om den överträdde någon av partiets röda linjer. I praktiken handlade det om att införa marknadshyror eller att försvaga arbetsrätten.

Trots löftet har regeringen tillsammans med samarbetspartierna i L och C lagt fram planer för att förändra lagen om anställningsskydd, las, i vad som brett tolkats som företagsvänlig riktning.

Under hot om lagstiftning har arbetsgivarnas Svenskt Näringsliv och fackens LO och PTK sedan förhandlat om ett eget avtal, som skulle föregripa lagstiftningen. Regeringen har lovat att om parterna är överens ska deras förslag införas istället för lagen.

Men LO vägrade enas. Vid två tillfällen – senast i mitten av oktober – har centralförbundet sagt nej till det förslag som PTK och Svenskt Näringsliv enats om.

På fredagen stod det dock klart att två av de största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, bryter med LO och ställer sig bakom förslaget. I utbyte ska de bland annat ha fått striktare regler för hur arbetsgivare får utnyttja visstidsanställningar och så kallad ”hyvling” – ofrivillig minskning av tjänstegraden.

Inför lördagens möte i partistyrelsen står vänsterpartiet således inför ett dilemma. Hur stora delar av LO måste acceptera förslaget för att det ska anses tillräckligt?

Flamman kan nu avslöja att hundratals medlemmar åtminstone anser att den gränsen inte är uppfylld. I ett upprop till partistyrelsen med över trehundra underskrifter – däribland riksdagsledamöter och medlemmar i just partistyrelsen – kräver man nu att partiet inte ger klartecken till den nya las-uppgörelsen.

Uppropet lämnades in till partistyrelsen klockan tolv på lördagen.

Resultatet av det skulle alltså bli att om regeringen godkänner parternas förslag kommer Vänsterpartiet arbeta för att fälla regeringen. Sedan tidigare står det klart att KD är beredda att väcka misstroende mot regeringen tillsammans med Vänsterpartiet. SD och M har sagt att det skulle stödja en sådan omröstning. Det är tillräckligt för att tvinga regeringen att avgå.

    Inrikes