Nyheter

Hur förhindra pojkar bli kriminella

Riskfaktorer för unga att bli kriminella handlar mycket om dålig skolmiljö, tidigt skolmisslyckande, skolk och utslagning. Foto: Robin Haldert/TT.

Hur ska samhället förhindra dagens unga pojkar från att hamna i morgondagens kriminella gäng? Claes Thulin söker svar.

Nyheter

En omfattande skolundersökning om brott 2015 visar att nästan hälften av eleverna i årskurs 9 hade utsatts för stöld, misshandel, rån, hot eller sexualbrott vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Samtidigt som ungefär hälften av eleverna i årskurs 9 uppgav att de utsatts för någon form av brott, uppgav lika många att de begått någon form av våldsbrott, stöldbrott eller skadegörelse. En mindre andel unga svarar för en betydande del av den totala brottsligheten bland ungdomar.
Under upploppen i Rinkeby den 20 februari misshandlar ett gäng unga pojkar en butiksägare och plundrar butiken. Bilar sätts i brand, brandmän och poliser utsätts för stenkastning. Stenar är ett vapen när de kastas för att skada. Men lagstiftningen bedömer inte stenar som vapen även om utryckningspersonalen blir träffad av stenregnet. Då hjälper det föga att straffen för vapenbrott skärps.

Rättssäkerheten är hotad i områden utsatta för stenkastning och bilbränder. Hur många av de stenkastande ungdomarna blir rättsligt prövade? Misstänkta släpps i brist på bevis, och vittnen vägrar vittna. Det är dags att hemlighålla en vittnespersons identitet. Ge straffrabatt till den som pekar ut gärningsmän, och kriminalisera gängtillhörighet. Det är bara i Sverige det är en grundlagsskyddad rättighet att tillhöra ett kriminellt gäng. I de flesta EU-länder är det ett brott att tillhöra en kriminell organisation.
 
Riskfaktorer för unga att bli kriminella handlar mycket om dålig skolmiljö, tidigt skolmisslyckande, skolk och utslagning. Många av dem som hoppat av skolan har även struntat i att skriva in sig på arbetsförmedlingen. En annan riskfaktor är att barn växer upp i socioekonomiskt svaga områden med lågutbildade och arbetslösa föräldrar. De mest brottsbelastade ungdomarna har flest riskfaktorer, en brottstillåtande attityd och missbruksproblem. Det framgår tydligt av Brottsförebyggande rådets skolundersökningar.
 
Kortsiktigt måste akuta samhällsinsatser stoppa upploppen i utsatta områden. Det ställer krav på att åklagarämbetet får verksamma verktyg. Vittnespersoner måste få skyddad identitet. Organiserad kriminell gängtillhörighet ska självfallet inte vara en rättighet, utan betraktas som ett brott. Långsiktigt förebyggande arbete är det viktigaste för att förhindra dagens pojkar från att bli morgondagens brottslingar. För att motarbeta att unga pojkar låter sig rekryteras till kriminell verksamhet krävs att segregationen upphör. Utanförskapsområdesbarn behöver blandas med välmående innerstadsbarn i icke segregerade skolor.

  • kriminalitet

Nytt