Opinion

Hur stor del av din kommuns skattepengar hamnar i Saudiarabien?

Barbra Bergströms koncern Internationella engelska skolan (IES) får ut 80,2 miljoner kronor från Jönköpings kommun. Jerry Hansson uppmanar andra vänsterpartister att ställa samma fråga i sina hemkommuner. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT.

Friskolesystemet innebär att kommunerna göder vinstintressen, riskkapitalister och stora koncerner. Jerry Hansson, Vänsterpartiet Jönköping, om hur vänstern kan synliggöra detta.

Opinion

Utbildningsmarknaden präglas av rejäl ägarkoncentration. Finanstidningar och börssidor rapporterar om hur utbildningsbjässarna expanderar, inrikes och utrikes. Grundbulten är vinsterna ute i kommunerna. Intäkterna är givna och överskott skapas genom att pressa kostnaderna per elev. Större klasser, färre lärare, färre speciallärare, färre behöriga lärare och lägre lärarlöner sänker kostnaderna. Friskolor sparar in på elevhälsa, bibliotek, gymnastiksalar och lokalkostnader. Stordrift och strömlinjeformning är andra sätt att sänka kostnaderna.

Vänsterpartiet i Jönköping har i en interpellation tagit upp frågan om kommunens bidrag till utbildningskoncernerna och insyn i deras verksamheter. Vi koncentrerade oss på tre stora aktörer: Academedia, Internationella Engelska Skolan och Kunskapsskolan.
Academia har i Jönköping Plusgymnasiet, Praktiska Gymnasiet, LBS Kreativa Gymnasiet och Vittra Samset. Koncernen växer genom uppköp av verksamheter. Skolor har köpts i Norge och Tyskland. I höstas införskaffades Vindorakoncernen. 2017 fick Academedia 60,1 miljoner i bidrag från Jönköpings kommun.

Kunskapsskolan, Peje Emilssons skapelse, är verksam i USA, Storbritannien, Nederländerna och Indien. Senaste etableringen är i Saudiarabien. Kunskapsskolan erhöll förra året 22,4 miljoner i bidrag från Jönköpings kommun.
Börsnoterade Internationella Engelska Skolan, huvudägare är TA Associates (ett amerikanskt bolag) och paret Barbara och Hans Bergström, växer genom övertaganden, expansion av befintliga skolor och nyetableringar. Det satsas bland annat på etablering i Spanien. 2017 delades 45 miljoner kronor ut till aktieägarna. Jönköpings kommuns bidrag till IES var 80,2 miljoner kronor.

Att ”Sverigevännerna” i SD tycker det är okej att kommunala skattemedel hamnar utanför landets gränser och i länder som Saudi-Arabien är ett intressant faktum

Medborgarna har rätt att veta vad skatten används till. Hur stor del av de 162,7 miljoner som Jönköpings kommun 2017 gav dessa skolor snurrar runt på världens börser, landar i skatteparadis och används för att expandera utomlands?
Men, det får vi inte veta! Uppgifterna om dessa skolors ekonomiska resultat är nämligen inte offentliga. Och det finns inga krav på att friskolor skall lämna ekonomiska redovisningar till kommunerna. På koncernnivå finns inget att hämta. Kommunens insyn inskränker sig till att berörda nämnders ledamöter gör ett besök under mandatperioden.
Interpellationen resulterade i en drygt två timmar lång och intensiv debatt. Högeralliansen fann inga problem med de uppgifter som redovisades. I stället haglade klyschorna om valfrihet, mångfald och frihet. Efteråt anklagade en gruppledare oss för att ha förvandlat sammanträdet till ett valmöte för Vänsterpartiet!

Debatten avslöjade med önskvärd tydlighet att det finns olika synsätt på hur vi använder skattemedel och har koll på var pengarna tar vägen. Alliansen och SD ignorerar skolans grundläggande roll och självklara kvalitetskrav, står för misshushållning och slöseri med våra resurser. Och inte ett uns av kritik mot att systemet är riggat för att undslippa offentlighetens ljus.
Att ”Sverigevännerna” i SD tycker det är okej att kommunala skattemedel hamnar utanför landets gränser och i länder som Saudiarabien är ett intressant faktum.
I Jönköping kommer väljarna att påminnas om detta inför valet i september.
Hur ser det ut i din kommun?

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • Academedia
  • friskolor
  • Internationella Engelska Skolan
  • Kunskapsskolan
  • utbildning

Opinion