Inrikes

Hyvlingar spås bli het avtalsfråga

Arbetsdomstolens dom väntas få konsekvenser för många handelsanställda. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra.) Foto: Hasse Holmberg/TT.

Arbetsdomstolens dom om hyvlade tjänster slog ner som en bomb i förra veckan. Nu är frågan hur facken ska gå vidare.
– Vi har till och med fall där människor fått jobba mer än heltid sedan de blev hyvlade, säger Sussanne Lundberg från LO-TCO Rättsskydd.

Inrikes

Flamman rapporterade i förra veckan om att Coop forum i Örebro tvingade flera av de fast anställda att gå ner i tid. Många fick bara 25 timmar i veckan. Detta skedde utan uppsägningstid och utan hänsyn till turordningslistan. Felaktiga uppsägningar menade de anställda och facket. Omplaceringar i enlighet med lagen om anställningsskydd, menade arbetsgivaren – och fick rätt i Arbetsdomstolen.
Sussanne Lundberg, enhetschef för arbetsrättsjuristerna på LO-TCO Rättsskydd tror domen kan leda till fler så kallade hyvlingar av tjänster.
– Det är väldigt vanligt förekommande redan och lär knappast minska nu.
Det finns ett antal liknande fall som väntar på att tas upp i Arbetsdomstolen. LO-TCO Rättsskydd håller just nu på att analysera om det är möjligt att gå vidare med dem.
Är du förvånad över utslaget?
– Ja, det är jag faktiskt.
Särskilt förvånande tycker Sussanne Lundberg att utslaget är då det finns en dom i Arbetsdomstolen från 2012 som rör ett närmast exakt likadant fall. Men där dömde AD till fackets fördel. Nu ska man titta närmare på vad skillnaden mellan de båda fallen är.
– Möjligen är skillnaden att ingen argumenterade för att det var en omplacering i fallet från 2012, utan alla var eniga om att det var en omreglering av tjänstgöringsgrad.

Maktövertag på jobbet

Sussanne Lundberg menar att hyvlingar är ett sätt för arbetsgivaren att slippa ansvar.
– Arbetsgivaren skjuter över alla risker för ekonomin på arbetstagaren. De skär ner arbetstagarens tjänstgöringsgrad till minsta möjliga. Sedan vet alla att det inte räcker till, utan man fyller ut med mer tid. Vi har till och med fall där människor fått jobba mer än heltid sedan de blev hyvlade.
Människor på hyvlade tjänster riskerar också att bli räddare och arbetsgivaren får ett maktövertag.
– Om man säger ifrån och säger något som arbetsgivaren inte gillar så kanske man inte får de där extratimmarna.
Hur ska man då komma åt hyvlingar?
– Ett sätt skulle kunna vara att försöka få till att det kommer bli väldigt dyrt att anställa på mertid så att det inte lönar sig att göra på det här sättet, säger Sussanne Lundberg.

Fråga i avtalsrörelsen

Domen väntas få konsekvenser för många handelsanställda.
– Som jag ser det säger domen att det finns ett skydd för anställningen, men inte för timmarna. Att det är okej att på ett bräde skära bort 13 timmar i en tjänst, utan att den anställda ens har rätt till uppsägningstid på timmarna, säger Malin Bergvall på Handels i Örebro, som först drev fallet, till Handelsnytt.
Men det är inte bara handelsanställda som berörs av så kallade hyvlingar. Det förekommer även bland exempelvis Transports medlemmar. Hotell- och restaurangfacket har också många medlemmar som är anställda på deltid.
– Det Handels har gjort är att ha gått till vägs ände och inte fått gehör för vår syn. Då finns det två vägar att gå: Antingen en ny lagstiftning eller så får vi helt enkelt hantera det här i kollektivavtal, säger Per Persson, avtalssekreterare på HRF.
Själv tror Per Persson att kollektivavtalsvägen vore att föredra.
– Man får analysera den här domen och se vilka möjligheter det finns att förändra lagen. Problemet är att om man skulle förändra i lagen så vet man inte vilken väg det skulle ta. Det lär inte finnas en majoritet i riksdagen för att förbättra för arbetare som det ser ut i dag.
Arbetsgivares argument brukar vara att om man inte hyvlar tjänster tvingas man till uppsägningar?
– Rent principiellt hade det varit bättre att de säger upp en person som då får möjlighet att både få en uppsägningstid och hamna i en turordningslista, men också där den personen får en omställningstid till att kunna hitta ett annat jobb och kunna fortsätta att försörja sig.
– I stället för att dra ned tid på flera personer som inte har möjlighet att göra en omställning eftersom det går från en dag till en annan om och man kanske inte har möjlighet att fylla upp de här timmarna med något annat jobb.
HRF har förhandlat kring hyvlingar vid flera tillfällen, men Per Persson bedömer ändå inte att det har varit så vanligt hittills.
– Men det finns en risk för en spridning. Inte minst efter den här domen.
Han tror att hyvlingar kommer att bli en het fråga i den kommande avtalsrörelsen.
– Ja, det är jag helt övertygad om.

  • avtalsrörelsen
  • Coop
  • handels
  • Hyvlingar

Inrikes