Opinion

Inför hyrestak för lägenheter

Det är jättebra att det byggs nya bostäder, men alltför få hyreslägenheter byggs och de som byggs är alltför dyra, menar debattören. foto: Anders Wiklund/TT.

Det byggs för få hyresrätter – och de som byggs blir ofta för dyra. Det går att införa hyrestak, menar debattören.

Opinion

 

Vi behöver ett hyrestak på hyreslägenheter, vi kan inte låta hyror springa iväg år efter år till över 12 000 –13 000 kronor i månaden.

Många människor som hyr lägenhet kan ofta inte köpa en lägenhet eller ett hus – de får inte lån för detta. Varför ska dessa människor straffas med att betala lika mycket i månaden som en som äger en herrgård?

Varför ska hyrorna vara högre än vad en bostadsrätt kostar i månaden? Borde det inte vara tvärtom? Vi borde i alla fall göra det mer rättvist.

Så fort en hyreslägenhet har renoverats, så chockhöjer ägarna hyran till över 10 000 kronor i månaden

Inför hyrestak på lägenheter. Så fort en hyreslägenhet har renoverats, så chockhöjer ägarna hyran till över 10 000 kronor i månaden. Det måste finnas en viss gräns här. Vi kan inte låta människor hamna på gatan på grund av att hyrorna är för höga. Vi ska inte straffa dessa människor på grund av att bankerna inte lånar ut pengar till dem.

Det är jättebra att det byggs nya bostäder, men alltför få hyreslägenheter byggs och de som byggs är alltför dyra. Vi bör därför ställa krav på byggherrarna, dels för hur hög hyran får vara, men också vad hyran får höjas med när något byggs om.

De hyresregler och maxtak inom äldreboenden som finns i dag räcker inte för ett rättvist samhälle. En pensionär som får ut 9 000 kronor i månaden kan inte betala 8 500 kronor per månad för en äldreboendeplats i kommunen.

  • bostadsmarknaden
  • hyresrätt

Opinion