Inrikes

S-kongressen: “Diskussionen om den ekonomiska politiken kommer att bli central”

Payam Moula, chef­redaktör för den socialdemokratiska tidskriften Tiden; Enna Gerin, ombud i Stockholms stads distrikt och vanligtvis utredare och biträdande chef på tankesmedjan Katalys; Åsa Westlund, riksdagsledamoten och medlem i partistyrelsen för Stockholms läns distrikt. Foto: Eva Lindblad/Katalys/Tiden/Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

Reformisterna rustar för strid om finanspolitiken, hårdare tag-ivrarna hoppas på en striktare kriminal­politik och så ska en ny partiordförande krönas. I dag inleds Socialdemokraternas kongress i Göteborg.

Inrikes

– Det är självklart att det är en viktig kongress. Kommer vi komma någonstans med det här trycket som finns inom partiet? Man märker att något händer, det är många som driver på, säger Enna Gerin.

Hon är ombud för Stockholms Stads distrikt, till vardags utredare och biträdande chef på tankesmedjan Katalys samt aktiv i s-föreningen Reformisterna. Frågorna hon talar om är de som förutom från hennes eget distrikt också drivs av bland andra Reformisterna och distrikten Skåne och Göteborg för en annan finanspolitik. Ett nytt finanspolitiskt ramverk, ett mer omfördelande skattesystem. Helt enkelt en rejäl omsvängning från den strama finanspolitik som Magdalena Andersson fört de senaste åren med överskottsmål och utgiftstak.

Enna Gerin menar att det finns ett starkt tryck i partiet för en annan ekonomisk politik, en diskussion som enligt henne tidigare avfärdats av partistyrelsen.

– Diskussionen om den ekonomiska politiken kommer att bli central. Den viktigaste striden kommer att handla om att fösa partistyrelsen framför sig. De är alldeles för försiktiga i de här frågorna och vill inte åta sig konkreta reformer. Det låter bra i retorik och narrativ men tittar man på vad som avslås och bifalles så är det inte så mycket att hänga i julgranen på det ekonomiska området. Därför tror jag att kongressen kommer att bli viktig för att putta styrelsen framför sig, säger Enna Gerin.

Något som ytterligare lär bidra till att öka trycket på partiledningen är den rapport som Katalys släppte i veckan. Vi skär ner i välfärden för att rädda välfärden – det socialdemokratiska självbedrägeriet visar nämligen i detalj hur Socialdemokraterna gång på gång sedan 1982 har använt försvaret av välfärden som argument för att skära ned i densamma.

Enna Gerin tror att frågan om att äntligen driva socialdemokratisk politik utan kompromisser kommer att bli viktig på kongressen.

– Jag hoppas att ombuden inte kompromissar bort socialdemokratisk politik redan på kongressen för att man tänker på valet och på eventuella samarbetspartners. Vi måste dra ut de socialdemokratiska linjerna på den här kongressen. Sedan får man förhandla och kompromissa. Men vi kan inte redan nu kompromissa bort vår egen politik. En förhoppning är att vi kommer ta rejäla socialdemokratiska beslut.

Efter kongressens fem dagar kommer Socialdemokraterna dessutom officiellt ha fått sin nya partiordförande på plats. Enna Gerin tror att Magdalena Andersson kan vara rätt person för att styra om den ekonomiska politiken i partiet.

– Om jag ska göra en optimistisk analys, och kongressen hjälper henne att skifta inriktning, så tror jag att hon är den mest kompetenta och förtroendeingivande personen för det här. Om hon kan förklara varför de här förändringarna är nödvändiga och ansvarsfulla, snarare än farliga för ekonomin. Men det är som sagt om kongressen ger henne ett tydligt och starkt mandat att göra det.

Och om du ska göra en pessimistisk analys?

– Det skulle vara om kongressen är för mjäkig och otydlig i de här frågorna. Och att Magdalena Andersson använder det för att fortsätta föra samma politik som förts de senaste decennierna. Vilket är förödande för både klimatet och välfärden.

På andra håll i partiet är tonläget dock ett annat. Åsa Westlund från det mer högerlutande distriktet Stockholms län sitter i partistyrelsen och tror inte att Socialdemokraterna kommer att välja att driva den betydligt mer expansiva finanspolitiken som bland andra Reformisterna förespråkar.

– Nej, det tror jag inte. Det är möjligt att vi är tydligare på vissa punkter och att vi går över till balansmål (i stället för överskottsmål, reds. anm.). Men de här diskussionerna har vi återkommande haft på våra kongresser. Jag tror inte att partistyrelsens linje kommer att vara ifrågasatt efter kongressen, säger hon.

Det som är nytt för årets kongress, anser Åsa Westlund, är att frågan om klimatet tar allt mer plats, vilket enligt henne även är en del av den ekonomiska politiken. Men framför allt hoppas hon liksom Enna Gerin på en tydlig socialdemokratisk politisk linje.

– Det känns som att många i partiet upplever det som befriande att vi lagt fram en budget med en tydlig socialdemokratisk politik, efter de senaste åren där vi drivit en politik som varit förhandlad med borgerliga partier. Januariasamarbetet har fyllt en funktion men nu kan vi äntligen prata om vad vi själva vill, och jag tror att kongressen kommer att förstärka det, säger hon.

Ytterligare en falang företräds av Payam Moula, chefredaktör för den socialdemokratiska Tiden. Han ser, vid sidan av vård och klimatet, brottsbekämpningen som en av de mest centrala frågorna inför kongressen.

– Det finns ett problem i hela den breda vänstern i att man inte vågar vara radikal i brottsbekämpningen. För några år sedan tog Danmark fram sina ”ghettopaket” med målet att inte ha några utsatta områden. Vi behöver den typen av målsättning. Vill man på allvar bryta bostadssegregationen så räcker det inte med att man renoverar och rustar upp miljonprogram. Jag hoppas att den linjen får gehör på kongressen, säger han.
Vad gäller en mer expansiv finanspolitik så hoppas även Payam Moula på ett brett genomslag.

– Ja, jag tror och hoppas att skattepolitiken kommer att bli mer omfördelande. Och jag tror och hoppas att kongressen landar i en miljonärsskatt och att man höjer bankskatten. Lånefinansieringsdelen tycker jag personligen inte är lika viktig. Men en rättvis skattepolitik, där finns absolut ett tryck.

  • Reformisterna
  • s-kongress
  • Socialdemokraterna

Inrikes